Jump to content
Admin

Hướng dẫn cơ bản về thư viện xNet trong CSharp

Recommended Posts

spacer.png

Hi bạn. Mình mới get mà gặp ngay lỗi này, bạn giúp mình fix với. Các site khác vẫn get được, mạng hiện tại truy cập vào website bình thường không bị chặn. Cám ơn bạn nhiều.

{"Не удалось загрузить ответ от HTTP-сервера ' '."}

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
16 giờ trước, nimservices said:

spacer.png

Hi bạn. Mình mới get mà gặp ngay lỗi này, bạn giúp mình fix với. Các site khác vẫn get được, mạng hiện tại truy cập vào website bình thường không bị chặn. Cám ơn bạn nhiều.

{"Не удалось загрузить ответ от HTTP-сервера ' '."}

bạn đổi sang user_agent và add đống này vào header xem sao :

Rq.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0";
Rq.AddHeader("Accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8");
Rq.AddHeader("Sec-Fetch-Dest", "document");
Rq.AddHeader("Sec-Fetch-Mode", "navigate");
Rq.AddHeader("Sec-Fetch-Site", "none");
Rq.AddHeader("Sec-Fetch-User", "?1");
Rq.AddHeader("Upgrade-Insecure-Requests", "1");

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Hi ad, làm ơn cho mình hỏi làm cách nào để post dữ liệu dạng có nhiều ký tự đặc biệt - trong trường hợp của mình là để khởi tạo sản phẩm vậy ad, mình cho toàn bộ phần mô tả sản phẩm vào 1 biến để nối chuỗi, thì bị báo lỗi sai định dạng ký tự. Dạng thông tin mình cần thêm như sau

{
 "name":"ABC Test 4",
 "type":"simple",
 "regular_price": "21.99",
 "description": "• SET B VEST CC THANH LCH.
 Siêu sale mùa dch
  
✔️ Cht liu cao cp, mm mi mn màng.
✔️ phù hp d tic, đi do
👉 Chat ngay vi shop mua hàng .


S T 3 B"",
 "sku": "MSKD149"
}

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
59 phút trước, ducho said:

Hi ad, làm ơn cho mình hỏi làm cách nào để post dữ liệu dạng có nhiều ký tự đặc biệt - trong trường hợp của mình là để khởi tạo sản phẩm vậy ad, mình cho toàn bộ phần mô tả sản phẩm vào 1 biến để nối chuỗi, thì bị báo lỗi sai định dạng ký tự. Dạng thông tin mình cần thêm như sau


{
 "name":"ABC Test 4",
 "type":"simple",
 "regular_price": "21.99",
 "description": "• SET B VEST CC THANH LCH.
 Siêu sale mùa dch
  
✔️ Cht liu cao cp, mm mi mn màng.
✔️ phù hp d tic, đi do
👉 Chat ngay vi shop mua hàng .


S T 3 B"",
 "sku": "MSKD149"
}

 

bạn copy nguyên chữ đó vào vs thôi :v nó là 1 string nhé, xuống dòng phải dùng ký tự \n 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Vì thông tin này mình lấy từ mô tả sản phẩm trên Shopee sang để upload lên Website, vậy có cách nào để chỉnh cho đúng định dạng không Mỵ

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Cho mình hỏi thêm là hiện tại mình dùng Xnet để upload sản phẩm từ Shopee sang Woo, nhưng link hình ảnh có dạng: https://cf.shopee.vn/file/2862e30e8a462e7c65cbb216757a61a8, Khi Post sẽ gặp  lỗi: 

Ảnh không hợp lệ: Rất tiếc, định dạng tập tin này không được cho phép vì lý do bảo mật.",. mình có thử thì thấy Woo chấp nhận dạng có đuôi .jpg, .png còn dạng này không được, Vậy có hướng gì để xử lý không ạ?? Mình đã thử download ảnh về đưa lên Xampp cũng không post được

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 7/11/2021 at 17:13, ducho said:

Cho mình hỏi thêm là hiện tại mình dùng Xnet để upload sản phẩm từ Shopee sang Woo, nhưng link hình ảnh có dạng: https://cf.shopee.vn/file/2862e30e8a462e7c65cbb216757a61a8, Khi Post sẽ gặp  lỗi: 

Ảnh không hợp lệ: Rất tiếc, định dạng tập tin này không được cho phép vì lý do bảo mật.",. mình có thử thì thấy Woo chấp nhận dạng có đuôi .jpg, .png còn dạng này không được, Vậy có hướng gì để xử lý không ạ?? Mình đã thử download ảnh về đưa lên Xampp cũng không post được

bạn tải về rồi rồi dùng request upload bình thường nhé. bắt request upload trên header khi mở F12 lên.

On 7/11/2021 at 10:48, ducho said:

Vì thông tin này mình lấy từ mô tả sản phẩm trên Shopee sang để upload lên Website, vậy có cách nào để chỉnh cho đúng định dạng không Mỵ

cái này bạn chỉnh sửa theo đúng format là up được thôi...

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Xin chào ad và các bạn, 

Chào các bạn, mình đang thử lấy dữ liệu về trang bất động sản: https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban, tuy nhiên đã thử các cách mà không lấy được, chỉ lấy được trang chủ  batdongsan.com.vn

		var url = "https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban";
      HttpRequest request = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36",
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };
      HttpResponse response = request.Get("google.com");
      string KetQua = response.ToString();
      response = request.Get("batdongsan.com");
      KetQua = response.ToString();
      MessageBox.Show(KetQua, "Get trang chu ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      
      request.Referer = "https://batdongsan.com.vn/";

      request.AddHeader("upgrade-insecure-requests", "1");
      request.AddHeader("sec-fetch-user", "?1");
      request.AddHeader("sec-fetch-site", "same-origin");
      request.AddHeader("accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9");
      //request.AddHeader("accept-encoding", "gzip, deflate, br");
      request.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5");
      //request.CharacterSet = Encoding.UTF8;
      //response = request.Get(url);
      string cookie = System.IO.File.ReadAllText("cookie.txt");
      request.AddHeader("cookie", cookie);
      response = request.Get(url);

      KetQua = response.ToString();

Rất mong được mọi người giúp đỡ

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
30 phút trước, ducho said:

Xin chào ad và các bạn, 

Chào các bạn, mình đang thử lấy dữ liệu về trang bất động sản: https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban, tuy nhiên đã thử các cách mà không lấy được, chỉ lấy được trang chủ  batdongsan.com.vn


		var url = "https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban";
      HttpRequest request = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36",
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };
      HttpResponse response = request.Get("google.com");
      string KetQua = response.ToString();
      response = request.Get("batdongsan.com");
      KetQua = response.ToString();
      MessageBox.Show(KetQua, "Get trang chu ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      
      request.Referer = "https://batdongsan.com.vn/";

      request.AddHeader("upgrade-insecure-requests", "1");
      request.AddHeader("sec-fetch-user", "?1");
      request.AddHeader("sec-fetch-site", "same-origin");
      request.AddHeader("accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9");
      //request.AddHeader("accept-encoding", "gzip, deflate, br");
      request.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5");
      //request.CharacterSet = Encoding.UTF8;
      //response = request.Get(url);
      string cookie = System.IO.File.ReadAllText("cookie.txt");
      request.AddHeader("cookie", cookie);
      response = request.Get(url);

      KetQua = response.ToString();

Rất mong được mọi người giúp đỡ

Lỗi cụ thể như nào bạn nhỉ ?? request nó ra sources của trang chủ hả bạn ?

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...