Jump to content

Ngôn Ngữ Lập Trình

Diễn đàn

 1. 1.415
  bài viết
 2. 2
  bài viết
 3. 953
  bài viết
 4. 9
  bài viết
 5. 138
  bài viết
 6. 127
  bài viết
 7. REGEX - Regular Expressions

  Biểu thức chính quy (tiếng Anh: regular expression, viết tắt là regexp, regex hay regxp) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định. Biểu thức chính quy thường được dùng trong các trình biên tập văn bản và các tiện ích tìm kiếm và xử lý văn bản dựa trên các mẫu được quy định.

  4
  bài viết
×
×
 • Create New...