Jump to content

REGEX - Regular Expressions

Đăng nhập để theo dõi  

Biểu thức chính quy (tiếng Anh: regular expression, viết tắt là regexp, regex hay regxp) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định. Biểu thức chính quy thường được dùng trong các trình biên tập văn bản và các tiện ích tìm kiếm và xử lý văn bản dựa trên các mẫu được quy định.

Explore Questions

There are no popular questions to show right now

Đăng nhập để theo dõi  
×
×
  • Create New...