Jump to content

Tư Nguyễn

Members
  • Content Count

    25
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Có ai chạy thử đc chưa nhỉ. Mình chạy báo lỗi HTTP ERROR 500
  2. Hi các bác. Mình mới mò mẫm viết code. gặp phải vấn đề tách chuỗi! Bác nào có thể giúp mình tách đoạn chuỗi lấy mã xác minh của shopee vs! {"phoneNumber":"0888092705","messages":[{"message":"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK","sender":"Shopee","time":"2020-03-21T10:19:02.6623127"}],"success":true,"message":"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK"} Cảm ơn
  3. Cứ loay hoay đi tìm cái SPC_CDS, hóa ra là không đọc kỹ bài của @Huân Hoàng Đầu tiên là login (trang 1 của toppic) //Off OTP string dataPost = @"{""disable_new_device_login_otp"":true}"; string SPC_CDS = "1"; requests.Referer = "https://banhang.shopee.vn/portal/settings/shop/general"; requests.AddHeader("x-api-source", "pc"); requests.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest"); requests.Cookies.Add("SPC_CDS",SPC_CDS); HttpResponse response1 = requests.Post("https://banhang.shopee.vn/api/v3/settings/update_shop_setting/?SPC_CDS="+SPC_CDS+"&SPC_CDS_VER=2", dataPost, "application/json"); MessageBox.Show(response1.ToString());
×
×
  • Create New...