Jump to content
Các bạn đi qua đi lại :") nếu có rảnh giúp mình click vào quảng cáo ở góc phải hoặc dưới cùng hoặc trong bài viết nhé. Cám ơn nhìu ^^. ×

Admin

Administrators
 • Content Count

  179
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  94

Admin last won the day on December 7

Admin had the most liked content!

Community Reputation

211 Excellent

2 Followers

About Admin

 • Birthday 08/02/1987

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. big data bây giờ thông tin cũ rồi...ko biết đúng đc bao nhiêu % nữa bạn… mình cũng không biết chỗ bán, mà giá thì chat tầm 20-25 triệu hoặc bạn đi cào mấy post fb kiểu để lại sđt ấy ;)) cũng ra. mỗi tội cách này lâu.. bạn muốn mua data sđt thì có thể mua của bên bán dữ liệu thông tin, bên đó sẽ mới và chuẩn hơn, google may ra có thông tin bên bán. Bạn chắc hay nhận được tin nhắn rác với điện thoại mời mua đất, bảo hiểm này… vvv...đó là sđt bạn bị lộ rồi đó
 2. Hiện tại việc quét sđt trên fb bị hạn chế -> một số fb không để ẩn số điện thoại thì bạn mới xem được. -> cách hiện nay mọi người hay dùng đó là mua bigdata :v data bị lộ cũ của fb.. ngôn ngữ lập trình nào bạn cũng xài được nhé :) c,c++,c#,autoit,python,php :v ...
 3. api nó thế rồi :v nếu muốn gửi dạng base64 thì phải tách nó ra chút nữa mới được :"> … mà tớ thì đang bận sẵn :( nhân sự có mỗ vài mình
 4. bạn xài selenium cũng được :v nhưng google nó cũng phát hiện ra bạn auto thôi và gây khó dễ cho bạn bằng recaptcha hoặc gì đó...
 5. vỡi hà.. không có api tạo gmail đâu bác nhé, các credential đều là phải có tài khoản gmail sẵn rồi rồi đăng nhập vào console để lấy file .json… chứ làm gì có api tạo gmail
 6. haiz...từ đó tới giờ bận làm dự án liên miên… nên chưa có thời gian viết tiếp, bạn muốn thao tác gì với google ?? để mình xem rồi hướng dẫn ...
 7. Bác hiệp gà 9x đi du lịch mấy năm mới về nha bẹn khỏi liên lạc...
 8. @Trần Quít Cường bác cám ơn bác quách đại hiệp ấy :) iêm làm gì về autoit đâu :D ..
 9. Chào các bạn, hôm nay mình có một tools liên quan đến google drive, nên tiện nghiên cứu được chút nào thì cũng up lên đây làm tư liệu cho các bạn chưa tìm hiểu cần tìm hiểu . Mình vào chủ đề luôn nhé. Yêu cầu : Oke giờ bắt đầu mình là sổ code thôi Bước 1 : Sử dụng file .json để cấp quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa trên drive google bằng code sau : string[] Scopes = { DriveService.Scope.Drive}; UserCredential credential; string DuongDanChuaFileJson = @"ClientSecrectFile.json"; // Thay đường dẫn cho đúng nhé using (var stream = new FileStream(JsonPathFile, FileMode.Open, FileAccess.Read)) { // The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is created // automatically when the authorization flow completes for the first time. string credPath = "token.json"; // Sau khi cấp quyền xong thì sẽ lưu token ở đây credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync( GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets, Scopes, "user", CancellationToken.None, new FileDataStore(credPath, true)).Result; MessageBox.Show("Credential file saved to: " + credPath); } DriveService service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer() { HttpClientInitializer = credential, ApplicationName = "Google Drive Api v3", }); Nếu không có gì sai thì sẽ xuất hiện dòng thông báo nơi lưu file token.json. *Chú ý : lần đầu tiên bạn sẽ bị google bắt đăng nhập vào tài khoản gmail và cấp phép cho việc sử dung drive google, cứ bấm oke và cho phép thôi :), Lần sau thì bạn sẽ chỉ thấy thông báo nơi lưu file token.json Bước 2 : Khai báo cấp quyền xong, các bạn sẽ thao tác được với mọi file trong google drive của bạn. Ví dụ như : 2.1 - Lấy số lượng file và folder có trong google drive : FilesResource.ListRequest listRequest = service.Files.List(); listRequest.PageSize = 30; // Số lượng file muốn lấy listRequest.Fields = "nextPageToken, files(id, name)"; listRequest.IncludeItemsFromAllDrives = false; IList<Google.Apis.Drive.v3.Data.File> files = listRequest.Execute().Files; string AllFileNameID = ""; if (files != null && files.Count > 0) { foreach (var file in files) { AllFileNameID += file.Name + " : " + file.Id + "\n"; } MessageBox.Show(AllFileNameID); // có file } else { MessageBox.Show("No files found."); // không có file nào } 2.2 - Lấy số lượng folder có trong google drive : FilesResource.ListRequest listRequest = service.Files.List(); listRequest.PageSize = 30; // Số lượng file muốn lấy listRequest.Fields = "nextPageToken, files(id, name)"; listRequest.Q = "mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder'"; //sử dụng để chỉ lấy kết quả folder listRequest.IncludeItemsFromAllDrives = false; IList<Google.Apis.Drive.v3.Data.File> files = listRequest.Execute().Files; string AllFileNameID = ""; if (files != null && files.Count > 0) { foreach (var file in files) { AllFileNameID += file.Name + " : " + file.Id + "\n"; } MessageBox.Show(AllFileNameID); // có folder } else { MessageBox.Show("No files found."); // không có folder nào } 2.3 - Lấy toàn bộ file có trong google drive : FilesResource.ListRequest listRequest = service.Files.List(); listRequest.PageSize = 30; // Số lượng file muốn lấy listRequest.Fields = "nextPageToken, files(id, name)"; listRequest.Q = "mimeType != 'application/vnd.google-apps.folder'"; //sử dụng để chỉ lấy kết quả folder listRequest.IncludeItemsFromAllDrives = false; IList<Google.Apis.Drive.v3.Data.File> files = listRequest.Execute().Files; string AllFileNameID = ""; if (files != null && files.Count > 0) { foreach (var file in files) { AllFileNameID += file.Name + " : " + file.Id + "\n"; } MessageBox.Show(AllFileNameID); // có folder } else { MessageBox.Show("No files found."); // không có folder nào } 2.4 - Tạo thư mục : Google.Apis.Drive.v3.Data.File fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File { Name = TbFolderCreat.Text, MimeType = "application/vnd.google-apps.folder" }; Google.Apis.Drive.v3.FilesResource.CreateRequest request = service.Files.Create(fileMetadata); request.Fields = "id"; Google.Apis.Drive.v3.Data.File FolderMoi = request.Execute(); service.Files.Create(fileMetadata).Fields = "id"; MessageBox.Show(FolderMoi.Id); Clipboard.SetText(FolderMoi.Id); 2.5 - Tải file lên thư mục : Google.Apis.Drive.v3.Data.File fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File { Name = System.IO.Path.GetFileName("Tên file upload"), MimeType = Contentype_Upload, //Parents = new List<string> { "ID Folder" }, //Muốn up file vào thư mục nào thì phải lấy folder ID của thư mục đó bỏ vào đây nhé }; FilesResource.CreateMediaUpload request; using (var stream = new System.IO.FileStream("Path file upload", System.IO.FileMode.Open)) { request = service.Files.Create(fileMetadata, stream, Contentype_Upload); // Contentype_Upload = "image/jepg đối với ảnh //Contentype_Upload = "video/mp4" đối với video //Contentype_Upload = ".../..." đối với file nén (mình quên rồi :D) request.Fields = "id"; request.Upload(); } Google.Apis.Drive.v3.Data.File Filemoi = request.ResponseBody; //MessageBox.Show(Filemoi.Id); Clipboard.SetText(Filemoi.Id); // Kết quả trả về ID của file service.Dispose(); 2.6 - Xóa file, thư mục : 2.7 - Đổi tên và di chuyển folder, file :
 10. ảnh bạn nhỏ thế :v tớ chả thấy cái j cả.. nhưng key fpt nó phải trông như thế này :
 11. không bạn nhé, tất cả đều phải chạy từ 1 chrome do phần mềm mở mới thao tác được..
 12. Key API của FPT bạn sai nhé...điền bậy bạ :T bạn vào đây đăng ký lấy key rồi điền vào là được
 13. @phoenix10 bot vừa đơ =)) post chục bài lận..kỳ lạ quá.. để tớ xem lại >.<
 14. @Tieunhockho hihi đợi tí nhé.. mình đang chuyển bot lên vps cơ mà bị lỗi ngày giờ .. nên mình đang chuyển lại về máy nhà..
×
×
 • Create New...