Jump to content

Bóc phốt - Cảnh báo lừa đảo

Đăng nhập để theo dõi  

Anh em hãy cảnh báo những người thuê code hay những người nhận có có hành động lừa đảo người khác để dân tình biết mà phòng ngừa nhé. 

Yêu cầu phải có bằng chứng hẳn hoi.

11 chủ đề trong diễn đàn này

  • 0 trả lời
  • 153 views
  • 0 trả lời
  • 196 views
  • 0 trả lời
  • 203 views
  • 1 trả lời
  • 291 views
  • 0 trả lời
  • 400 views
  • 0 trả lời
  • 431 views
  • 8 trả lời
  • 1.492 views
  • 0 trả lời
  • 540 views
  • 0 trả lời
  • 678 views
  • 6 trả lời
  • 14.324 views
  • 0 trả lời
  • 8.174 views
Đăng nhập để theo dõi  
×
×
 • Create New...