Jump to content

Bóc phốt - Cảnh báo lừa đảo

Đăng nhập để theo dõi  

Anh em hãy cảnh báo những người thuê code hay những người nhận có có hành động lừa đảo người khác để dân tình biết mà phòng ngừa nhé. 

Yêu cầu phải có bằng chứng hẳn hoi.

Đăng nhập để theo dõi  
×
×
  • Create New...