Jump to content

Hồ Xuân Dũng

Coder
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Hồ Xuân Dũng last won the day on March 27 2019

Hồ Xuân Dũng had the most liked content!

Community Reputation

2 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. + Tên : Hồ Xuân Dũng+ Nick Facebook :Hồ Xuân Dũng+ Liên lạc khác : 0978.296.491 , skype xuandung38@outlook.com+ Teamwork : 4.+ Lĩnh vực Auto Game, Windows , Thiết kế , lập trình Web , lập trình các phần mềm theo yêu cầu , không chỉ riêng Auto+ Ngôn ngữ (AutoIt, C# - Asp.Net , Java , NodeJS , PHP )+ Nhắn nhủ : Nội dung công việc quý khách ghi yêu cầu rõ ràng ra file word , nếu cần hóa đơn vui lòng thêm 10% giá trị sản phẩm !
×
×
  • Create New...