Jump to content
Đăng nhập để theo dõi  
Admin

Danh sách các API hay dùng cho Facebook

Recommended Posts

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số API hay dùng cho dân lập trình :") . Nếu bạn nào chưa biết cách dùng, hay làm như thế nào thì có thể xem lại bài viết sau của mình : Toàn tập về Facebook API - Request bằng C Sharp sử dụng thư viện xNet

1: Đếm số tin nhắn đã gửi

Quote

https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=

2: Xóa tin nhắn

Quote

https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete

3: Lấy ds tất cả bạn bè

Quote

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+uid,+name,+friend_count,+subscriber_count+FROM+user+WHERE+uid+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())++ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=

4: Lấy ds ban bè bị block, faq

Quote

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+id,+can_post,+name+FROM+profile+WHERE+id+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())+AND+name+=+"Facebook+User"+ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=

5: Lấy danh sách lời mời kết bạn

Quote

https://graph.facebook.com/?access_token=&batch=[{"name":+"friendrequests",+"method":"GET",+"relative_url":"v1.0/me/friendrequests?limit=5000"},+{"method":"GET",+"relative_url":"fql?q=SELECT+uid,+name,+mutual_friend_count,+sex+FROM+user+WHERE+uid+IN+({result=friendrequests:$.data[*].from.id})"}]&include_headers=false&method=post

6: Graph API Search mọi người

Quote

https://graph.facebook.com/search?type=user&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&fields=id,name&access_token=

7: Graph API Search Page

Quote

https://graph.facebook.com/search?type=page&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=

8: Graph API Search Group

Quote

https://graph.facebook.com/search?type=group&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=

9: Scan nhóm đang làm admin+tham gia

Quote

https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false

10: Scan nhóm đang tham gia

Quote

https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false

11: Đếm like trang

Quote

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+page_id,+name,+fan_count,+access_token+FROM+page+WHERE+page_id+IN+(SELECT+page_id+FROM+page_admin+WHERE+uid+=+me()+ORDER+by+rand()+LIMIT+5000)&access_token=

12: Gửi tin nhắn theo list id

Quote

https://graph.facebook.com/me/threads?locale=en_US&to=[{"type":"id","id":"1","id":"2"}]&method=post&return_structure=true&message=1&link=2&name=3&picture=4&description=5&access_token=

13: Mời thích trang

Quote

https://graph.facebook.com/idTrang/invited?method=post&invitee_id=id_can_moi&access_token=

14: Mời tham gia sự kiện

Quote

https://graph.facebook.com/idSuKien/invited?method=post&users=id_can_moi&access_token=

15: Comment tag

Quote

https://graph.facebook.com/172689179864813/comments?method=post&access_token=&message=123+@[id_bb:0]+@[id_bb:0]

16: Share post lên tường bạn bè

Quote

https://graph.facebook.com/id_bb/feed?locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&link=Link_share&name=tieu_de_link&picture=link_anh&description=mo_ta&caption=trang_muon_fake&access_token=

17: Share tag bạn bè

Quote

https://graph.facebook.com/me/feed?method=post&access_token=&message=1&link=2&tags=id_bb,id_bb

18: Share post Group

Quote

https://graph.facebook.com/id_post_can_share/sharedposts?to=id_group&locale=en_US&method=post&ret

19 : Gửi tin nhắn riêng từ Fanpage đến User :

Nội dung ẩn

    Bạn cần Reaction hoặc trả lời chủ đề này để thấy nội dung bị ẩn.

(Updating...

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đăng nhập để theo dõi  

×
×
  • Create New...