Jump to content

Ham Học Hỏi 9x

Members
  • Số lượng nội dung

    4
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

1 Neutral
  1. chào mọi người! mình có ý tưởng về tool kéo tải app. muốn tìm pro có thể code được tool tự động tải app từ URL CHPLAY. Bro nào ngắm làm được thì liên hệ e ạ. yêu cầu tool như sau: CHPLAY ANDROID APP optimize chức năng yêu cầu: - check mail còn sống hay chết. - thay dổi IP mạng theo máy - đổi model, imei,mac.. thông tin máy. - chạy tải app theo link URL, mở app, vote star, reviews -xóa mail -xóa app máy cũ yêu cầu giao diện và chức năng: 1. tab chuẩn bị: input các file data vs cài đặt tùy chọn hành động: + IMPORT-CHECK LOGIN INFO: load và check thông tin mail còn sống hay chết. -IMPORT/load file loginpass.txt chứa thông tin login -IMPORT/load file review.txt chứa thông tin các đánh giá. -IMPORT/load file Proxy.txt chứa thông tin IP,Proxy Dcom. Rotate IP.... nút nhấn: check+ loại mail chết + save + xuất file. + SETTING DOWNLOAD: *nhập URL app - tickbox: download(tải về),cài đặt, vote star(1~5 lựa chọn), review(load từ file review.txt random hàng), mở app(ô nhập thời gian mở). - inputbox; nhập lượt tải riêng cho từng app. => textbox in ra số lượt đã tải, số vote star, review thành công của mỗi app sau mỗi lượt tải cập nhật. (các tích chọn cài đặt ứng riêng với mỗi App. ) *yêu cầu có nút "THÊM" để thêm ứng dụng cần tải. * nút xóa để loại bỏ ứng dụng 2.chương trình chạy tải: LOAD MỞ GIẢ LẬP- IMPORT IP: có thể thiết định số lượng máy giả lập. gán proxy random cho giả lập lấy proxy từ dcom... - tự động change Proxy, iP Dcom gắn theo giả lập LD player sau mỗi lượt tải. check IP đã thay đổi trước khi chạy lượt tải mới. - tự động thay đổi Imei, Mac. model máy giả lập LDplayer sau mỗi lượt tải hoàn thành. (tránh Recoveryphone) - tự động đăng nhập Gmail (sử dụng từ list loginpass.txt) =>thực hiện hành động cài đặt sẵn với URL app (download,cài đặt, vote,review). - xóa tài khoản GG -xóa app thay đổi máy (Imei,mac.model) 3.xuất kết quả =>in ra số lượt đã tải, số vote star, review thành công của mỗi app. => xuất list quản lý gmail +IP address tương ứng. hành dộng thành công/ thất bại.
×
×
  • Create New...