Jump to content

beyonhosa014

Members
  • Số lượng nội dung

    0
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. mình cần code tool thống kê xổ số , lấy kết quả 2 số cuối của 27 giải của các ngày , sau đó lấy các ngày tạo thành 1 sàn số theo ý muốn , rồi so sánh vs kết quả và check so sánh vs kết quả có trúng hay không ai làm được kết nối
×
×
  • Create New...