Jump to content

thanhvu

Members
 • Số lượng nội dung

  1
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
 1. thanhvu

  thanhvu

  https://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpress/---Csharp----Huong-dan-nhung-Embed-Windows-Explorer-vao-Winform-lam-File-Manager-/6cfd38af6d14ed99.html code này đơn gian: Thủ tục nyà lấy thông tin của 1 file public void uiDecoupleTimer_Tick(object sender, EventArgs e) { if (selectionChanged.WaitOne(1)) { StringBuilder itemsText = new StringBuilder(); foreach (ShellObject item in explorerBrowser.SelectedItems) { if (item != null) itemsText.AppendLine(item.GetDisplayName(DisplayNameType.Default)); } lbl_fileName_select.Text = itemsText.ToString(); + thời gian của file được chọn là mp4 ========================================== yêu cầu khi cick chọn 1 file hay nhiều file thì mỗi file sẽ có thời gian của file được chọn ( file mp4, mp3 ) }
 2. thanhvu

  thanhvu

  Code C# , dùng component Explorer. hiện tại code đơn giản chỉ cần click vào file mp4, hoac trong thư mục có những file này thì add vào listview tên file đường dẫn và thời gian
×
×
 • Create New...