Jump to content

Hữu Long

Members
  • Số lượng nội dung

    0
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. Mình đang cần viết 1 phần mềm trên website có thể check và thông báo liên tục khi bài viết trên Facebook Group được duyệt. Hoạt động theo nguyên lý: - Sau khi đăng bài sẽ copy link post đang chờ duyệt dán vào phần mềm. - Phần mềm sẽ sử dụng các account đã có sẵn (sử dụng chức năng đăng nhập facebook chính thống) để liên tục check link đó (Có giới hạn số lần) - Nếu nếu check mà link ra bài viết sẽ hiển thị trang thái được duyệt và thông báo cho admin bằng notif Note: account sẽ được cho tham gia group trước (làm thủ công).
×
×
  • Create New...