Jump to content

lenghien

Members
  • Số lượng nội dung

    0
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. Mình có trang tính Google Sheet đang dùng để quản lý kho, đơn hàng. Muốn chuyển lên thành phần mềm trực quan và giảm thiểu sai số. Bác nào nhận code không ?
×
×
  • Create New...