Jump to content

Cương Thế Nguyễn

Members
 • Số lượng nội dung

  22
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Days Won

  3

Cộng đồng

129 Excellent

1 Người theo dõi

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

 1. Bác nào nhận code inbox giúp mình với. Zalo : 0833451616 Tele : https://t.me/johnnynguyen94
 2. import requests import random import hashlib def random_str(length): character='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789' return ''.join((random.choice(character) for i in range(length))) def encrypt_pass(password): sha_signature = \ hashlib.sha256((hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()).encode()).hexdigest() return sha_signature def main(): username = '' password = '' r = requests.Session() response = r.get('https://banhang.shopee.vn/api/v2/login') csrftoken_gen = random_str(32) cookie_string = "; ".join([str(x)+"="+str(y) for x,y in response.cookies.get_dict().items()]) headers = { 'user-agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36', 'x-csrftoken' : csrftoken_gen, 'x-requested-with': 'XMLHttpRequest', 'referer' : 'https://shopee.vn', 'cookie' : "csrftoken=" + csrftoken_gen + "; " + cookie_string + "SPC_CDS=" + "1" } url="https://shopee.vn/api/v2/authentication/login" response = r.request("POST",url,headers=headers, data = '{"username":"' + username + '","password":"' + encrypt_pass(password) + '","support_whats_app":true}') print(response.content) if __name__ == '__main__': main() Update login đơn giản bằng Python
 3. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 4. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 5. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 6. HttpRequest request = new HttpRequest(); request.Proxy = HttpProxyClient.Parse("zproxy.lum-superproxy.io:22225"); string country = null; string session_id = new Random().Next().ToString(); request.Proxy.Username = "username" + (country != null ? "-country-" + country : "") + "-session-" + session_id; request.Proxy.Password = "password"; string ip = request.Get("http://lumtest.com/myip.json").ToString(); Code dùng Lumi cho bác nào cần ạ. <3
 7. bên này là dịch vụ kiểu đăng nhập lấy ip về chị ạ chứ hông kiểu cho sẵn ip.API tích hợp của nó đây mà em ko biết làm cho xNet dư nào using System; using System.Net; class Client : WebClient { public static string username = "username"; public static string password = "password"; public static int port = 22225; public string session_id = new Random().Next().ToString(); public Client(string country = null) { this.Proxy = new WebProxy("zproxy.lum-superproxy.io", port); var login = username+(country != null ? "-country-"+country : "") +"-session-"+session_id; this.Proxy.Credentials = new NetworkCredential(login, password); } protected override WebRequest GetWebRequest(Uri address) { var request = base.GetWebRequest(address) as HttpWebRequest; request.ConnectionGroupName = session_id; return request; } } class Example { static void Main() { Console.WriteLine("To enable your free eval account and get CUSTOMER, " +"YOURZONE and YOURPASS, please contact sales@luminati.io"); Console.WriteLine("Performing request(s)"); var client = new Client(); // Put full scraping sequence below: Console.WriteLine(client.DownloadString("http://lumtest.com/myip.json")); // client.DownloadString(...second request...); } }
 8. Bro nào biết cách cho xNet request dùng proxy của luminati không ạ, em ngâm cứu từ sáng đến giờ mà không ra ạ :(((
 9. Chị hướng dẫn em cách kết nối luminati dành cho xnet được không ạ, em xem tài liệu của họ và tra google ko thấy có cách kết nối vào các request của xNet :'(
×
×
 • Create New...