Jump to content

Cương Thế Nguyễn

Members
 • Content Count

  20
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Cương Thế Nguyễn last won the day on October 3 2019

Cương Thế Nguyễn had the most liked content!

Community Reputation

62 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 2. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 3. Có anh em nào biết biện pháp từ userid ra đc số điện thoại người dùng không ạ. Em dùng để remaketing ạ 😥😥.
 4. HttpRequest request = new HttpRequest(); request.Proxy = HttpProxyClient.Parse("zproxy.lum-superproxy.io:22225"); string country = null; string session_id = new Random().Next().ToString(); request.Proxy.Username = "username" + (country != null ? "-country-" + country : "") + "-session-" + session_id; request.Proxy.Password = "password"; string ip = request.Get("http://lumtest.com/myip.json").ToString(); Code dùng Lumi cho bác nào cần ạ. <3
 5. bên này là dịch vụ kiểu đăng nhập lấy ip về chị ạ chứ hông kiểu cho sẵn ip.API tích hợp của nó đây mà em ko biết làm cho xNet dư nào using System; using System.Net; class Client : WebClient { public static string username = "username"; public static string password = "password"; public static int port = 22225; public string session_id = new Random().Next().ToString(); public Client(string country = null) { this.Proxy = new WebProxy("zproxy.lum-superproxy.io", port); var login = username+(country != null ? "-country-"+country : "") +"-session-"+session_id; this.Proxy.Credentials = new NetworkCredential(login, password); } protected override WebRequest GetWebRequest(Uri address) { var request = base.GetWebRequest(address) as HttpWebRequest; request.ConnectionGroupName = session_id; return request; } } class Example { static void Main() { Console.WriteLine("To enable your free eval account and get CUSTOMER, " +"YOURZONE and YOURPASS, please contact sales@luminati.io"); Console.WriteLine("Performing request(s)"); var client = new Client(); // Put full scraping sequence below: Console.WriteLine(client.DownloadString("http://lumtest.com/myip.json")); // client.DownloadString(...second request...); } }
 6. Bro nào biết cách cho xNet request dùng proxy của luminati không ạ, em ngâm cứu từ sáng đến giờ mà không ra ạ :(((
 7. Chị hướng dẫn em cách kết nối luminati dành cho xnet được không ạ, em xem tài liệu của họ và tra google ko thấy có cách kết nối vào các request của xNet :'(
 8. Bác nào có chuyển được cái này về c# được giúp em với ạ :d Code Chat với shop ạ Local $aInfo = Shopee_Login($Username, $Password) $from_userid = '118420826' $to_userid = '61130130' $ShopID = '61128688' $itemid = '1305829881' $Text = 'Test chat thử này ' & Random(0, 1) _HttpRequest(2, 'wss://chat-ws.shopee.vn/socket.io/?EIO=3&transport=websocket') _HttpRequest_WebSocketSend('42["message","13{\"token\":\"ABC\",\"country\":\"VN\"}"]') _HttpRequest_WebSocketSend('42["message","59{\"text_content\":\"{\\\"text\\\":\\\"' & $Text & '\\\"}\",\"to_userid\":' & $to_userid & ',\"from_userid\":' & $from_userid & ',\"itemid\":' & $itemid & ',\"orderid\":0,\"shopid\":' & $ShopID & ',\"type\":0,\"opt\":8,\"read\":true,\"requestid\":\"ABC\"}"]')
 9. Em request lên web trả về đc chuỗi kiểu như này "[ GI\u1ea2M GI\u00c1 S\u1ed0C ] L\u00f4ng Mi Gi\u1ea3 Ch\u1ed3n 3D" Có bác nào biết chuyển cái này về tiếng việt trong c# hướng dẫn em với được không ạ. Em cảm ơn. :d
×
×
 • Create New...