TEAM CODE DẠO

Chào mừng các bạn tới website Team Code Dạo!
Team Code Dạo ra đời với sự đóng góp to lớn của các thành viên trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Sau hơn 1 năm, dưới sự đầu tư kỹ lưỡng cả về công sức và tiền bạc của các thành viên ban quản trị, website về cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn thủ thuật về lập trình hoặc là nơi trao đổi mua bán phần mềm đã ra đời, nhằm mục đích tạo ra nơi giao lưu học hỏi cho các bạn lập trình viên dạo hoặc các bạn mua bán tools với nhau.

Image

Tại sao là TeamCodeDao?

Tại diễn đàn giao lưu của teamcodedao.com, các bạn đăng ký hoàn toàn FREE, tự do ngôn luận trao đổi về kiến thức lập trình hoặc tự do buôn bán, iêm không đánh thuế ai cả, chỉ mong các bạn không gây gổ, không phá hoại, không làm gì liên quan đến chính trị, văn hoá, tôn giáo hay làm những gì sai trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam là được. Hãy tham gia ngay để bắt đầu hướng tới sự nghiệp mới, cùng với lý tưởng của các bạn tại đây.