Jump to content
  • 0
Đăng nhập để theo dõi  
Nguyễn Trung

Giúp e regex cookie fb với ạ

Câu hỏi

{"path":"/","expires":"Thu, 01 Sep 2022 00:58:29 GMT","domain":".facebook.com","name":"c_user","is_secure":true,"expires_timestamp":1661993909,"value":"100072089664781"},{"path":"/","expires":"Thu, 01 Sep 2022 00:58:29 GMT","domain":".facebook.com","name":"xs","is_secure":true,"httponly":true,"expires_timestamp":1661993909,"value":"1:WGEZSB_aN8rekQ:2:1630457910:-1:-1"},{"path":"/","expires":"Tue, 30 Nov 2021 00:58:27 GMT","domain":".facebook.com","name":"fr","is_secure":true,"httponly":true,"expires_timestamp":1638233907,"value":"1qPACELmz8cigZHLU.AWXOI7ppF5RbzSJnf71jDlQruP8.BhLtA1..AAA.0.0.BhLtA1.AWVnN1TmM4c"},{"path":"/","expires":"Fri, 01 Sep 2023 00:58:29 GMT","domain":".facebook.com","name":"datr","is_secure":true,"httponly":true,"expires_timestamp":1693529909,"value":"NdAuYbgjW7gvNtzHDEr6JJsv"} 

 

E có file  như này và e muốn lấy cookie 

E rg như này "c_user"(.*?)value":"(.*?)" Thì kết quả "c_user","is_secure":true,"expires_timestamp":1661993909,"value":"100072089664781"

 

-e chỉ muốn lấy c_user và 100072089664781 thui 

Mọi người giúp e với. E cảm ơn

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Recommended Posts

  • 0
3 giờ trước, Nguyễn Trung said:

{"path":"/","expires":"Thu, 01 Sep 2022 00:58:29 GMT","domain":".facebook.com","name":"c_user","is_secure":true,"expires_timestamp":1661993909,"value":"100072089664781"},{"path":"/","expires":"Thu, 01 Sep 2022 00:58:29 GMT","domain":".facebook.com","name":"xs","is_secure":true,"httponly":true,"expires_timestamp":1661993909,"value":"1:WGEZSB_aN8rekQ:2:1630457910:-1:-1"},{"path":"/","expires":"Tue, 30 Nov 2021 00:58:27 GMT","domain":".facebook.com","name":"fr","is_secure":true,"httponly":true,"expires_timestamp":1638233907,"value":"1qPACELmz8cigZHLU.AWXOI7ppF5RbzSJnf71jDlQruP8.BhLtA1..AAA.0.0.BhLtA1.AWVnN1TmM4c"},{"path":"/","expires":"Fri, 01 Sep 2023 00:58:29 GMT","domain":".facebook.com","name":"datr","is_secure":true,"httponly":true,"expires_timestamp":1693529909,"value":"NdAuYbgjW7gvNtzHDEr6JJsv"} 

 

E có file  như này và e muốn lấy cookie 

E rg như này "c_user"(.*?)value":"(.*?)" Thì kết quả "c_user","is_secure":true,"expires_timestamp":1661993909,"value":"100072089664781"

 

-e chỉ muốn lấy c_user và 100072089664781 thui 

Mọi người giúp e với. E cảm ơn

 

patern như thế này nhé :

Trích dẫn

name":"(.*?)"".*?value":"(\d+)"

bạn group[1] sẽ ra c_user, group[2] sẽ ra value

  • Yêu thích 1

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
  • 0
49 phút trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

patern như thế này nhé :

bạn group[1] sẽ ra c_user, group[2] sẽ ra value

Yêu chị

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Đăng nhập để theo dõi  

×
×
  • Create New...