Jump to content
Đăng nhập để theo dõi  
Nguyenlongg

Foxpro - làm trong ngày

Recommended Posts

Kế toán công nợ tại một đơn vị được phân công theo dõi trực tiệp ba tải

khoản: 131, 331 và 141. Giới hạn bài toán chỉ theo dõi tạm ứng băng tiên mặt;

Công nợ chỉ thu nợ hoặc trả nợ một lân.

Yêu câu:

I- Xác đinh các mâu chứng từ cần thiết để thực hiện bài toán trên và chỉ rõ:

Những thông tin nảo trên môi chứng từ đó phải lưu vào CSDL?

2- Thiết kế CSDL để thực hiện bài toán? Nêu quy tắc mã hóa các đôi tượng

kê toán?

3- Tạo một ProJect để xây dựng phân mêm øiảI bài toàn trên, ôm ít nhất

các thành phân sau đây:

a.. Cơ sở đữ liệu, trong mỗi bảng có ít nhật 10 bản ghi.

b. Các Form đề nhập dữ liệu vào bảng, gôm tối thiêu 01 bảng dữ liệu và

01 bảng danh mục đối tượng kế toán trong CSDL.

c. Các Report đê in ra:

- Số cái tài khoản 131 hoặc 331 trong kì;

- _ Báo cáo Chi tiết phải thu củ khách hàng (hoặc Phải trả cho người

bán) trong kì;

- Báo cáo Tổng hợp Phải thu của khách hàng (hoặc Phải trả cho

người bán) trong kì.

d. Chương trinh chỉnh.

Chú ý: - Yêu cầu 1 và 2 ghi vào bản MS-Word rôi chuyên thành tệp .PDF nộp

trên trang tín chĩ;

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đăng nhập để theo dõi  

×
×
  • Create New...