Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
sonnt98

Thắc mắc set proxy có username và password bằng Flurl C#

Question

Chào các bác, các bác cho em hỏi làm sao để set proxy có username và password sử dụng Flurl được không. Em cảm ơn nhiều ạ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
9 hours ago, sonnt98 said:

Chào các bác, các bác cho em hỏi làm sao để set proxy có username và password sử dụng Flurl được không. Em cảm ơn nhiều ạ 

thư viện này chắc bạn nên hỏi anh @Wikipedia... chắc những người mới ít ai ngâm cứu nó :167788196751800: 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • 0
2 giờ trước, sonnt98 said:

có cách nào k vậy bác, chỉ em với

cách thì tất nhiên là có rồi, bản chất nó vẫn là HTTPClient mà :v

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
34 phút trước, Wikipedia said:

cách thì tất nhiên là có rồi, bản chất nó vẫn là HTTPClient mà :v

var hch = new HttpClientHandler {
  UseProxy = true,
  Proxy = new WebProxy(proxyUrl)
};
var hc = new HttpClient(hch) { BaseAddress = baseUrl };
var fc = new FlurlClient(hc);

em search thấy làm như trên mà proxyUrl này k có username và pass

cho e xin keyword tìm  cách giải đi bác :vvvv

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
26 phút trước, sonnt98 said:

var hch = new HttpClientHandler {
  UseProxy = true,
  Proxy = new WebProxy(proxyUrl)
};
var hc = new HttpClient(hch) { BaseAddress = baseUrl };
var fc = new FlurlClient(hc);

em search thấy làm như trên mà proxyUrl này k có username và pass

cho e xin keyword tìm  cách giải đi bác :vvvv

 

Biết đến đây mà k biết usernam/pass của proxy làm tnao nữa thì hơi toang nhỉ :| 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webproxy

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

@Wikipedia em đã thay đổi được mà phát sinh thêm vấn đề khi xài proxy thì khi request đăng nhập shopee nó lại fail

string temp1 = client.Request("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").PostUrlEncodedAsync(new
                {
                    phone = UserName,
                    password_hash = Password,

                }).ReceiveString()
                    .Result;

còn k xài proxy thì k sao. haiz

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
19 phút trước, Wikipedia said:

Fail lỗi gì, bt hay bị lỗi SSL thôi

System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.Net.CookieException: An error occurred when parsing the Cookie header for Uri 'https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/'. ---> System.Net.CookieException: The 'Domain'='.shopee.sg' part of the cookie is invalid.
   at System.Net.Cookie.VerifySetDefaults(CookieVariant variant, Uri uri, Boolean isLocalDomain, String localDomain, Boolean set_default, Boolean isThrow)
   at System.Net.CookieContainer.CookieCutter(Uri uri, String headerName, String setCookieHeader, Boolean isThrow)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Net.CookieContainer.CookieCutter(Uri uri, String headerName, String setCookieHeader, Boolean isThrow)
   at System.Net.CookieContainer.SetCookies(Uri uri, String cookieHeader)
   at Flurl.Http.FlurlRequest.ReadResponseCookies(HttpResponseMessage response)
   at Flurl.Http.FlurlRequest.<SendAsync>d__19.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Flurl.Http.HttpResponseMessageExtensions.<ReceiveString>d__3.MoveNext()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
   at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
   at System.Threading.Tasks.Task`1.get_Result()
   at Shopee.Login() in D:\ThuNghiem\ShopeeTool\ShopeeMMO_V1\ShopeeMMO_V1\Shopee.cs:line 129
---> (Inner Exception #0) System.Net.CookieException: An error occurred when parsing the Cookie header for Uri 'https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/'. ---> System.Net.CookieException: The 'Domain'='.shopee.sg' part of the cookie is invalid.
   at System.Net.Cookie.VerifySetDefaults(CookieVariant variant, Uri uri, Boolean isLocalDomain, String localDomain, Boolean set_default, Boolean isThrow)
   at System.Net.CookieContainer.CookieCutter(Uri uri, String headerName, String setCookieHeader, Boolean isThrow)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Net.CookieContainer.CookieCutter(Uri uri, String headerName, String setCookieHeader, Boolean isThrow)
   at System.Net.CookieContainer.SetCookies(Uri uri, String cookieHeader)
   at Flurl.Http.FlurlRequest.ReadResponseCookies(HttpResponseMessage response)
   at Flurl.Http.FlurlRequest.<SendAsync>d__19.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Flurl.Http.HttpResponseMessageExtensions.<ReceiveString>d__3.MoveNext()<---
 

Ra lỗi như vậy á bác. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
52 phút trước, Wikipedia said:

add Zalo rồi xem souce nào. Cái này chắc chỉ do cookie thôi

0976272392 bác add em với. cảm ơn bác nhiều nha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...