Jump to content
 • 0
Đăng nhập để theo dõi  
Han Bui

Xin trợ giúp về lấy thông tin về mã giảm giá shopee

Câu hỏi

em muốn lấy thông tin về mã giảm giá shopee nhưng toàn lỗi 406, ae nào biết chỉ em với ạ.

import requests

s1 = requests.session()
r1 = s1.get('https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/')
c1 = r1.cookies
# print(c1)

s2 = requests.session()
s2.headers.update({
  "referer" : "https://shopee.vn/voucher-details/FSV-52476395/52476395/e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49",
  'user-agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36',
  'x-csrftoken': 'aVGJtJ70WPsv53V7BPQNYY9Q8GxE9dd6',
  'origin':'https://shopee.vn',
  
})
s2.cookies.update(c1)
s2.cookies.update({'csrftoken': 'aVGJtJ70WPsv53V7BPQNYY9Q8GxE9dd6'})

pay = {"promotionid":52476395,"voucher_code":"FSV-52476395","signature":"e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49","need_basic_info":True}
r2 = s2.post('https://shopee.vn/api/v2/voucher_wallet/get_voucher_detail', data=pay)
print(r2)
print(r2.text)

 

Edited by Han Bui

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Recommended Posts

 • 1

2 mem chưa ra à :a46: .. lão ad này " ra " rồi đấy .. có 3 cái dòng mà bàn mất mấy trang 

import requests
import json
Rq = requests.session()
csrfToken = "nN2tixTdNUbsNgbAafexSJJEJA6FgtuD"
pay = {
  "promotionid": 52476395,
  "voucher_code": "FSV-52476395",
  "signature": "e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49",
  "need_basic_info": True
}
Rq.headers.update({'referer': 'https://shopee.vn', "x-csrftoken": csrfToken})
Rq.cookies.update({'csrftoken': csrfToken})
response = Rq.post('https://shopee.vn/api/v2/voucher_wallet/get_voucher_detail', data=json.dumps(pay))
print(response.text)

2 đứa về đâm đầu vào cọc tự tử đi nhé :c12:

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
23 phút trước, Han Bui said:

em muốn lấy thông tin về mã giảm giá shopee nhưng toàn lỗi 406, ae nào biết chỉ em với ạ.


import requests

s1 = requests.session()
r1 = s1.get('https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/')
c1 = r1.cookies
# print(c1)

s2 = requests.session()
s2.headers.update({
  "referer" : "https://shopee.vn/voucher-details/FSV-52476395/52476395/e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49",
  'user-agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36',
  'x-csrftoken': 'aVGJtJ70WPsv53V7BPQNYY9Q8GxE9dd6',
  'origin':'https://shopee.vn',
  
})
s2.cookies.update(c1)
s2.cookies.update({'csrftoken': 'aVGJtJ70WPsv53V7BPQNYY9Q8GxE9dd6'})

pay = {"promotionid":52476395,"voucher_code":"FSV-52476395","signature":"e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49","need_basic_info":True}
r2 = s2.post('https://shopee.vn/api/v2/voucher_wallet/get_voucher_detail', data=pay)
print(r2)
print(r2.text)

 

bạn hỏi python thì đăng bài trong mục python nha bạn... muốn lấy mã vocher thì phải vào link nào vậy bạn ?? :167788170085136:

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
4 phút trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

link trước đó cơ bạn... mỵ vào link này thì lsao mà lấy info được :167788093418477:

Mình muốn lấy thông tin của cái vocher này mà: gồm ưu đãi, hiệu lực, thiết bị, chi tiết mà.

spacer.png

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
2 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

link trước đó cơ bạn... mỵ vào link này thì lsao mà lấy info được :167788093418477:

Link này không cần đăng nhập vẫn vào được, ai chả vào được mà bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
13 phút trước, Han Bui said:

Link này không cần đăng nhập vẫn vào được, ai chả vào được mà bạn.

ý mỵ là cái trang nó hiện ra mấy cái mã rồi bạn chọn mã nào thì mới nhảy ra trang này ấy. mỵ bắt rq theo cái link này mà nạp thẳng vào nó báo lỗi 403 =.='' nên chả biết tại sao..

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
21 phút trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

ý mỵ là cái trang nó hiện ra mấy cái mã rồi bạn chọn mã nào thì mới nhảy ra trang này ấy. mỵ bắt rq theo cái link này mà nạp thẳng vào nó báo lỗi 403 =.='' nên chả biết tại sao..

Cái này là mình từ ví vocher ra, nhấn điều kiện trong vocher: https://shopee.vn/user/voucher-wallet/?type=0 là nó ra cái này: .Nhưng nếu lấy từ trong ví phải đăng nhập, còn truy cập link này thì không cần.

Mình dùng cookie như đăng nhập được mà, nó không yêu cầu đăng nhập nhưng post vẫn có cookie như đăng nhập luôn, nhưng không hiểu sao bị lỗi 406

spacer.png

 

Edited by Han Bui

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
12 phút trước, Han Bui said:

Cái này là mình từ ví vocher ra, nhấn điều kiện trong vocher: https://shopee.vn/user/voucher-wallet/?type=0 là nó ra cái này: .Nhưng nếu lấy từ trong ví phải đăng nhập, còn truy cập link này thì không cần.

spacer.png

Mình dùng cookie như đăng nhập được mà, nó không yêu cầu đăng nhập nhưng post vẫn có cookie như đăng nhập luôn.

Phải đăng nhập nhé bạn...không có chuyện tự dưng lấy được nó đâu... bạn làm đúng rồi, nhưng bắt buộc phải đăng nhập trước nhé.. hoặc sử dụng cookie đăng nhập...

BWp0gY2.png

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
7 phút trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Phải đăng nhập nhé bạn...không có chuyện tự dưng lấy được nó đâu... bạn làm đúng rồi, nhưng bắt buộc phải đăng nhập trước nhé.. hoặc sử dụng cookie đăng nhập...

BWp0gY2.png

Mình dùng tab ẩn danh vẫn vô thẳng link được mà bạn, bạn cho mình xem code nữa đi

Edited by Han Bui

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
2 phút trước, Han Bui said:

Mình dùng tab ẩn danh vẫn vô thẳng link được mà bạn

mỵ cũng vô trực tiếp được..nhưng request lại không được..nhưng đăng nhập xong thì lại request được..:167788313418455:

À mà được rồi này :v :a34:..để mỵ đổi qua python xem sao đã...

 • Yêu thích 1

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
34 phút trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Toàn 403 :v chắc sai gì đó thôi =)) bên c# mỵ chạy ra rồi..:167788203418466:

Nâng cấp từ code của mỵ nè, login rồi mà vẫn 406

import requests
import hashlib
shopee_UName = 'Buihan9981'
shopee_Pass = 'XXX'
Rq = requests.session()
headerPost1 = {"user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36"}
sHtml = Rq.get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/", headers=headerPost1)
cookiePost = sHtml.cookies.get_dict();
#print(sHtml)
csrfToken = "EwbQzpZiLk2PLZsa4tF396VxcjfYeYRV"
Pass_Hashmd5 = hashlib.md5(shopee_Pass.encode("utf-8"))
Pass_HashSHA256 = hashlib.sha256(Pass_Hashmd5.hexdigest().encode("utf-8")).hexdigest()
#print(Pass_HashSHA256)
dataPost = {"login_key": shopee_UName,
      "login_type": "username",
      "password_hash": Pass_HashSHA256,
      "captcha": "",
      "remember_me": "true"}
Rq.headers.update({'referer': 'https://shopee.vn', "x-csrftoken": csrfToken})
cookiePost["csrftoken"] = csrfToken
sHtml = Rq.post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/", data=dataPost, cookies=cookiePost)
sHtml = Rq.get('https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/')
print(sHtml.text)

pay = {
  "promotionid":52476395,
  "voucher_code":"FSV-52476395",
  "signature":"e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49",
  "need_basic_info":True
}
response = Rq.post('https://shopee.vn/api/v2/voucher_wallet/get_voucher_detail', data=pay, cookies=cookiePost)
print(response)

 

Edited by Han Bui

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
 • 0
17 giờ trước, Admin said:

2 mem chưa ra à :a46: .. lão ad này " ra " rồi đấy .. có 3 cái dòng mà bàn mất mấy trang 


import requests
import json
Rq = requests.session()
csrfToken = "nN2tixTdNUbsNgbAafexSJJEJA6FgtuD"
pay = {
  "promotionid": 52476395,
  "voucher_code": "FSV-52476395",
  "signature": "e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49",
  "need_basic_info": True
}
Rq.headers.update({'referer': 'https://shopee.vn', "x-csrftoken": csrfToken})
Rq.cookies.update({'csrftoken': csrfToken})
response = Rq.post('https://shopee.vn/api/v2/voucher_wallet/get_voucher_detail', data=json.dumps(pay))
print(response.text)

2 đứa về đâm đầu vào cọc tự tử đi nhé :c12:

haizzz.. mỵ bị sai cái data =.='' nên nó ra 403 .. ai mà biết nó phải json.dumps(pay):167788093418477:

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Đăng nhập để theo dõi  

×
×
 • Create New...