Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
Tư Nguyễn

Help. Nhờ tách chuỗi bằng C#

Question

Hi các bác. Mình mới mò mẫm viết code. gặp phải vấn đề tách chuỗi! Bác nào có thể giúp mình tách đoạn chuỗi lấy mã xác minh của shopee vs!

{"phoneNumber":"0888092705","messages":[{"message":"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK","sender":"Shopee","time":"2020-03-21T10:19:02.6623127"}],"success":true,"message":"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK"}

Cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
16 giờ trước, Tư Nguyễn said:

Hi các bác. Mình mới mò mẫm viết code. gặp phải vấn đề tách chuỗi! Bác nào có thể giúp mình tách đoạn chuỗi lấy mã xác minh của shopee vs!

{"phoneNumber":"0888092705","messages":[{"message":"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK","sender":"Shopee","time":"2020-03-21T10:19:02.6623127"}],"success":true,"message":"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK"}

Cảm ơn

bạn regex như sau :

string Chuoi = "{\"phoneNumber\":\"0888092705\",\"messages\":[{\"message\":\"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK\",\"sender\":\"Shopee\",\"time\":\"2020-03-21T10:19:02.6623127\"}],\"success\":true,\"message\":\"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK\"}";
string Shopee_Code = Regex.Match(Chuoi, @"SHOPEE: (\d+)").Groups[1].Value;

 

  • Love 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 0
12 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

bạn regex như sau :


string Chuoi = "{\"phoneNumber\":\"0888092705\",\"messages\":[{\"message\":\"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK\",\"sender\":\"Shopee\",\"time\":\"2020-03-21T10:19:02.6623127\"}],\"success\":true,\"message\":\"<#> Ma xac minh tao tai khoan SHOPEE: 048932. Co hieu luc trong 15 phut. Khong chia se ma nay voi nguoi khac, ke ca nhan vien Shopee.\nPReCTjZ0mJK\"}";
string Shopee_Code = Regex.Match(Chuoi, @"SHOPEE: (\d+)").Groups[1].Value;

 

Cảm ơn Mỵ nhiều nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...