Jump to content
Thiên Chi Kiều Nữ

[PHP] Hướng dẫn đăng nhập shopee (login shopee) bằng Curl

Recommended Posts

Sau khi login thành công mình request để lấy list sản phẩm như sau nhưng lỗi: 

function get_List_Product_Shopee (){
	$page_number =1;
	$SPC_CDS = "bcb7f5b8-5253-4e47-9fa9-6785f9832910";
	$url = "https://banhang.shopee.vn/api/v3/mpsku/get_mpsku_list/?SPC_CDS=".$SPC_CDS."&SPC_CDS_VER=2&page_number=".$page_number."&page_size=48&list_type=&search_type=name&source=seller_center&version=4.0.0";	
	$header = array('referer: https://banhang.shopee.vn/portal/product/list/all?page='.$page_number.'&size=48',
				 );	
	$ch=curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36");
	$cookie_jar = 'cookie_shopee.txt';
 	curl_file_create($cookie_jar);	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_jar);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_jar);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, "SPC_CDS=".$SPC_CDS);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	$response = curl_exec($ch);	
	
	$err = curl_error($ch);
	curl_close($ch);
	if ($err) {
	 return "loi3".$err;
	} else {
	 return "k loi3".$response;
	}	    
	
}

Phần cookie có cần phải chỉnh sửa gì không mọi người? mọi người giúp em với, em làm với C# thì okie, vào php lại không được

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Chào mọi người, chào Mỵ

Hiện tại mình đã login được theo hướng dẫn và lấy được danh sách sản phẩm thành công để update tồn kho tự động, tuy nhiên khi mang sang 1 website wordpress khác thì lại bị lỗi ngay khúc lấy sản phẩm, không trả về kết quả gì, mình sử dụng với php của giao diện web. Mỵ và mọi người xem giúp mình với. 

function get_List_Product_Shopee($page_number,$SPC_CDS){	

	$url = "https://banhang.shopee.vn/api/v3/mpsku/get_mpsku_list/?SPC_CDS=".$SPC_CDS."&SPC_CDS_VER=2&page_number=".$page_number."&page_size=24&list_type=all&source=seller_center&version=4.0.0";
	
	$header = array("user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36",
"accept-language:vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5",
		'referer: https://banhang.shopee.vn/portal/product/list/all?page='.$page_number.'&size=24',
				 );	
	$curl = curl_init();
	curl_setopt_array($curl, array(
		 CURLOPT_URL => $url,
		 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
		 CURLOPT_ENCODING => '',
		 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
		 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
		 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
		 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
		 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
		 CURLOPT_HTTPHEADER => $header
	));
		$cookie_jar = 'cookie_shopee.txt';
 	//curl_file_create($cookie_jar);	
	curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_jar);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_jar);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIE, "SPC_CDS=" . $SPC_CDS);
	$response = curl_exec($curl);			
	$err = curl_error($curl);	
	if ($err) {
	 return $err;
	} else {
	 return json_decode($response, true);
	}    
	curl_close($curl);
}

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Mình giảm số lượng sản phẩm xuống 12 thì được rồi, vậy làm sao để nâng dung lượng lấy được 24 nhỉ

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
1 giờ trước, ducho said:

Mình giảm số lượng sản phẩm xuống 12 thì được rồi, vậy làm sao để nâng dung lượng lấy được 24 nhỉ

bạn nên lấy size 12 và nhiều trang nhé ... mỵ từng đổi limit nhưng dẫn đến sai kết quả hoặc ra rỗng như bạn rồi.. nên cứ để 12 và get tiếp nhé.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Có cách nào duy trì đăng nhập không á bạn ơi? Cứ sau 1 thời gian tầm 7 ngày là nó lại đăng xuất à.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 15/1/2022 at 11:37, ducho said:

Chào mọi người, chào Mỵ

Hiện tại mình đã login được theo hướng dẫn và lấy được danh sách sản phẩm thành công để update tồn kho tự động, tuy nhiên khi mang sang 1 website wordpress khác thì lại bị lỗi ngay khúc lấy sản phẩm, không trả về kết quả gì, mình sử dụng với php của giao diện web. Mỵ và mọi người xem giúp mình với. 


function get_List_Product_Shopee($page_number,$SPC_CDS){	

	$url = "https://banhang.shopee.vn/api/v3/mpsku/get_mpsku_list/?SPC_CDS=".$SPC_CDS."&SPC_CDS_VER=2&page_number=".$page_number."&page_size=24&list_type=all&source=seller_center&version=4.0.0";
	
	$header = array("user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36",
"accept-language:vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5",
		'referer: https://banhang.shopee.vn/portal/product/list/all?page='.$page_number.'&size=24',
				 );	
	$curl = curl_init();
	curl_setopt_array($curl, array(
		 CURLOPT_URL => $url,
		 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
		 CURLOPT_ENCODING => '',
		 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
		 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
		 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
		 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
		 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
		 CURLOPT_HTTPHEADER => $header
	));
		$cookie_jar = 'cookie_shopee.txt';
 	//curl_file_create($cookie_jar);	
	curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_jar);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_jar);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIE, "SPC_CDS=" . $SPC_CDS);
	$response = curl_exec($curl);			
	$err = curl_error($curl);	
	if ($err) {
	 return $err;
	} else {
	 return json_decode($response, true);
	}    
	curl_close($curl);
}

 

MỴ cho mình hỏi cái SPC_CDS là gì vậy, lấy ở đâu?

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
2 giờ trước, Khánh Đông said:

MỴ cho mình hỏi cái SPC_CDS là gì vậy, lấy ở đâu?

Mỵ nghe nói js của shoppe tạo ra :"> trước đây mỵ hay để  = 1 cũng ko sao :") giờ thì mỵ không rõ vì lâu ko chơi với shopee nửa.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 18/4/2022 at 17:59, Khánh Đông said:

MỴ cho mình hỏi cái SPC_CDS là gì vậy, lấy ở đâu?

bác cứ lấy đại trong phần network đại cũng được

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...