Jump to content
Thiên Chi Kiều Nữ

[PHP] Hướng dẫn đăng nhập shopee (login shopee) bằng Curl

Recommended Posts

Có ai thử gọi hàm này mà lấy trên một 100 dữ liệu chưa ? mình chạy cả chục lần mấy chục dữ liệu đầu thì đúng nhưng các dữ liệu về sau là bị lỗi giá, hình ảnh, vị trí shop_location chỉ trả về H, TP. Hồ Chí, Nước,... mong mọi người giúp đỡ.

<?php
$itemid = $_GET['itemid'];
$shopid = $_GET['shopid'];
$item_info = Get_Item_Info($itemid,$shopid);
echo $item_info;

function Get_Item_Info($itemid,$shopid)
{
	$link = 'https://shopee.vn/api/v2/item/get?itemid='.$itemid.'&shopid='.$shopid;
	$ch=curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36");
	$cookie_jar = 'cookie_shopee.txt';
 	curl_file_create($cookie_jar);	
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie_jar);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie_jar);
	$header = array(
		'x-requested-with: XMLHttpRequest',
		'referer: https://shopee.vn/',
   	 );
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $link );
	$response = curl_exec($ch);
	return $response;
}
?>

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Dapatkah Anda membuat kode php curl untuk verifikasi otp karena Shopee.co.id tidak dapat menonaktifkan otp. : c01: 

Edited by Rizki

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...