Jump to content

Recommended Posts

On 27/9/2019 at 10:23, Thiên Chi Kiều Nữ said:

mỵ không thấy link đó..nó hiện login như kia chắc là bạn request login chưa thành công rồi... nếu thành công thì nó sẽ ra link này :

:167788203418466:

Chị hướng dẫn em cách kết nối luminati dành cho xnet được không ạ, em xem tài liệu của họ và tra google ko thấy có cách kết nối vào các request của xNet :'(

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
5 giờ trước, Cương Thế Nguyễn said:

Chị hướng dẫn em cách kết nối luminati dành cho xnet được không ạ, em xem tài liệu của họ và tra google ko thấy có cách kết nối vào các request của xNet :'(

hỏi ngoài lề ko liên quan tới shopee thì vào topic này nha bạn.. bạn hỏi vậy loạn topic đó :167788236751796:

p/s : với lại luminati là gì thế :v 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
38 phút trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

hỏi ngoài lề ko liên quan tới shopee thì vào topic này nha bạn.. bạn hỏi vậy loạn topic đó :167788236751796:

p/s : với lại luminati là gì thế :v 

oki chị. luminati là trang cung cấp proxy đó chị ạ.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 2/9/2019 at 21:58, caubeiuzk said:

cái hàm xóa all sản phẩm là như thế nào vậy nhỉ, ko lẽ get giỏ hàng rồi check id shop với iditem

hàm xóa full địa chỉ với add địa chỉ mới (hàm này ta làm lâu rồi nên nhác sửa lại, còn cái chuẩn của ta thu gọn lắm.ahihi)

 


string sdt = "84977111222";

string pass = "hdsfkhadsjkfh";

string token = "";

string html = "";

token = str.GetRandomAz(32);

HttpRequest http = new HttpRequest();

void AddHeader()

{

    http.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");

    http.AddHeader("x-api-source", "pc");

    http.AddHeader("x-csrftoken", token);

    http.AddHeader("accept: */*");

    http.AddHeader("origin: https://shopee.vn");

}

http.SetCookie("csrftoken=" + token);

html = http.Get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/").ToString();

http.AddField("login_key", sdt);

http.AddField("login_type", "phone");

http.AddField("password_hash", pass.ToMD5().ToSHA256());

http.AddField("captcha", "");

http.AddField("remember_me", "false");

AddHeader();

http.Referer = "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/";

html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/").ToString();

string status = "";

if (!html.Contains("\"redirect\":\"/buyer/\""))

{

    status = "đăng nhập thất bại";

    MessageBox.Show(status);}

else { }

string ten = "Trương Vô kỵ";

string sodienthoai = "84977111222";

string sonha = "160 phùng hưng";

string xa = "Xã Bình Long";

string huyen = "Huyện Châu Phú";

string tinh = "An Giang";

string respone = http.Get("https://shopee.vn/api/v1/addresses/").ToString();

MatchCollection ids = Regex.Matches(respone, "id\":(\\d+)");

for (int i = 0; i < ids.Count; i++)

{

    string id = ids.Groups[1].Value;

    http.Referer = "https://shopee.vn/user/account/address";

    AddHeader();

    http.AddHeader(":path:/api/v0/addresses/add/");

    html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/addresses/" + id + "/delete/").ToString();

}

http.AddField("name", ten );

http.AddField("phone", sodienthoai );

http.AddField("country", "VN");

http.AddField("state", tinh );

http.AddField("city", huyen );

http.AddField("district", xa );

http.AddField("town", "");

http.AddField("address", sonha);

http.AddField("zipcode", "");

http.AddField("place", "DO_NOT_CHANGE__I_AM_MAGIC");

http.AddField("geoinfo", "null");

http.AddField("add_only", "false");

http.AddField("set_default", "1");

http.AddField("set_pickup", "0");

AddHeader();

http.AddHeader(":path:/api/v0/addresses/add/");

http.Referer = "https://shopee.vn/user/account/address";

html = http.Post("https://shopee.vn/api/v0/addresses/add/").ToString();

MessageBox.Show("OK");

------------------------------------------------------------------
P/s: code thì để trong thẻ code nha bạn

Cho em hỏi chút em add item vào giỏ hàng bị lỗi 406 bác có cách fix ko ạ 

 string DataPost = "{\"quantity\":"+displayItem.SoLuong+",\"checkout\":true,\"update_checkout_only\":false,\"donot_add_quantity\":false,\"source\":\"{\"refer_urls\":[\"\"]}\",\"shopid\":"+shopId+",\"itemid\":"+itemId+"}";

 

ngay bây giờ, anhtuan242 said:

Cho em hỏi chút em add item vào giỏ hàng bị lỗi 406 bác có cách fix ko ạ 


 requests.Proxy = null;
          response = requests.Get("https://shopee.vn/api/v1/account_info/?need_cart=1&skip_address=0").ToString();
          string DataPost = "{\"quantity\":"+displayItem.SoLuong+",\"checkout\":true,\"update_checkout_only\":false,\"donot_add_quantity\":false,\"source\":\"{\"refer_urls\":[\"\"]}\",\"shopid\":"+shopId+",\"itemid\":"+itemId+"}";
          requests.Referer = "https://shopee.vn";
          requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken);
          requests.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
          requests.AddHeader("x-api-source", "pc");
          response = requests.Post("https://shopee.vn/api/v2/cart/add_to_cart", DataPost, "application/json").ToString();

 

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
1 hour ago, anhtuan242 said:

Cho em hỏi chút em add item vào giỏ hàng bị lỗi 406 bác có cách fix ko ạ 


 string DataPost = "{\"quantity\":"+displayItem.SoLuong+",\"checkout\":true,\"update_checkout_only\":false,\"donot_add_quantity\":false,\"source\":\"{\"refer_urls\":[\"\"]}\",\"shopid\":"+shopId+",\"itemid\":"+itemId+"}";

 

 

Lỗi 406 là sai DataPost nhen bạn... để mỵ thử xem nào..:167788093418477:thế này mới đúng này:

Quote

 string DataPost = "{\"quantity\":"+displayItem.SoLuong+",\"checkout\":true,\"update_checkout_only\":false,\"donot_add_quantity\":false,\"source\":\"{\\\"refer_urls\\\":[\\\"\\\"]}\",\"shopid\":"+shopId+",\"itemid\":"+itemId+"}";

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 6/10/2019 at 00:10, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Lỗi 406 là sai DataPost nhen bạn... để mỵ thử xem nào..:167788093418477:thế này mới đúng này:

Bác @Thiên Chi Kiều Nữ Em lại bị lỗi 406 Bác check giúp e 1 chút về data này đc ko ạ
Data Trên Postman  e muốn add https://shopee.vn/api/v2/checkout/coupon
 


{"shoporders":[{"iteminfos":[{"donot_add_quantity":false,"free_return_day":null,"oldprice":29900000000,"origin_cart_item_price":29900000000,"is_wp_item":false,"checkout":true,"addin_time":1570552891,"item_group_id":null,"price":29900000000,"models":[],"item_stock":52,"quantity":1,"is_flash_sale":false,"name":"Gel Äặc Trá» Mụn Sukin Blemish Control Spot Banishing Gel 15ml","add_on_deal_id":null,"item_discount":0,"is_free_gift":false,"itemid":2098913087,"welcome_package_type":0,"currency":"VND","shopid":33522349,"bundle_deal_id":null,"catid":160,"status":1,"cb_option":0,"stock":52,"can_use_wholesale":false,"wholesale_tier_list":[],"mtime":1570208427,"tier_variations_formatted":[],"condition":1,"image":"57574cc3f2b26f315387a6acc7767658","attached_shop_info":{"vacation":false},"tier_variations":[],"is_add_on_sub_item":null,"add_on_deal_info":null}],"extrainfo":{},"shopid":33522349}],"promotion_data":{"voucher_code":"","use_coins":false,"free_shipping_voucher_info":{"free_shipping_voucher_id":7114608},"auto_apply_vouchers":false}}

Data post của em 
 


 string DataPost = "{\"shoporders\":[{\"iteminfos\":[{\"donot_add_quantity\":false,\"free_return_day\":null,\"oldprice\":" + voucher.oldprice + ",\"origin_cart_item_price\":"+ voucher.origin_cart_item_price + ",\"is_wp_item\":false,\"checkout\":true,\"addin_time\":"+voucher.addin_time + ",\"item_group_id\":null,\"price\":"+voucher.price + ",\"models\":[],\"item_stock\":"+voucher.item_stock + ",\"quantity\":"+voucher.quantity + ",\"is_flash_sale\":false,\"name\":\""+voucher.name+"\",\"add_on_deal_id\":null,\"item_discount\":"+voucher.item_discount + ",\"is_free_gift\":false,\"itemid\":"+voucher.itemid + ",\"welcome_package_type\":0,\"currency\":\"VND\",\"shopid\":"+voucher.shopid + ",\"bundle_deal_id\":null,\"catid\":"+voucher.catid+",\"status\":1,\"cb_option\":0,\"stock\":"+voucher.stock + ",\"can_use_wholesale\":false,\"wholesale_tier_list\":[],\"mtime\":"+voucher.mtime+",\"tier_variations_formatted\":[],\"condition\":"+voucher.condition+",\"image\":\""+voucher.image+"\",\"attached_shop_info\":{\"vacation\":false},\"tier_variations\":[],\"is_add_on_sub_item\":null,\"add_on_deal_info\":null}],\"extrainfo\":{},\"shopid\":"+voucher.shopid+"}],\"promotion_data\":{\"voucher_code\":\"\",\"use_coins\":false,\"free_shipping_voucher_info\":{\"free_shipping_voucher_id\":"+ promotionid[0] + "},\"auto_apply_vouchers\":false}}";

response = requests.Raw(HttpMethod.POST, "https://shopee.vn/api/v2/checkout/coupon", new StringContent(DataPost) { ContentType = "application/json" }).ToString();

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn edit bài tách ra hộ mỵ với.. mỵ không rõ bạn hỏi vấn đề gì và với cái code nào nha :167788100085143:

Edited by Thiên Chi Kiều Nữ

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
23 giờ trước, anhtuan242 said:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn edit bài tách ra hộ mỵ với.. mỵ không rõ bạn hỏi vấn đề gì và với cái code nào nha :167788100085143:

Cảm ơn bác Thiên Chi Kiều Nữ nhé e pass đc qua bước đó rồi. Bác làm đặt đơn hàng bao giờ chưa ạ chỉ giáo e chút.
Em làm đến đoạn 
https://shopee.vn/api/v2/checkout/place_order
Tuy nhiên data post lên dài quá e ko rõ có cần phải post hết lên ko ạ

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
3 giờ trước, anhtuan242 said:

Cảm ơn bác Thiên Chi Kiều Nữ nhé e pass đc qua bước đó rồi. Bác làm đặt đơn hàng bao giờ chưa ạ chỉ giáo e chút.
Em làm đến đoạn 
https://shopee.vn/api/v2/checkout/place_order
Tuy nhiên data post lên dài quá e ko rõ có cần phải post hết lên ko ạ

  

data post phải đầy đủ  là tốt nhất nhé bạn..:167788323418454:

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 26/9/2019 at 22:22, Santi Srabou said:

Sau khi đăng nhập xong thì mình vào trang: https://banhang.shopee.vn/portal/sale/?type=toship

Trong F12 nó hiện ra cái này.

 1. Request URL:
 2. Request Method:
  GET
 3. Status Code:
  200
 4. Remote Address:
  103.117.240.33:443
 5. Referrer Policy:
  no-referrer-when-downgrade

 

 

trời ơi đồng râm đây rồi, mình đăng kí cái API của nó mà cả tháng không duyệt, đã là open rồi mà k thèm duyệt cho người ta, mình thì cần kiểm tra đơn hàng, mấy thánh cí cách nào tha cái order đó về được không

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 27/9/2019 at 10:23, Thiên Chi Kiều Nữ said:

mỵ không thấy link đó..nó hiện login như kia chắc là bạn request login chưa thành công rồi... nếu thành công thì nó sẽ ra link này :

:167788203418466:

cho mình hỏi là mấy cái SPC_CDS sao mình có được, mình đã login thành công và h muốn get order qua api 

 

https://banhang.shopee.vn/api/v3/order/get_order_list/?SPC_CDS=d98a1af2-c749-4172-a046-f13ef3bdfbaf&SPC_CDS_VER=2&limit=40&offset=0&list_type=toship&order_by_create_date=desc&is_massship=false&shipping_center_status=pickup_arranged

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
8 giờ trước, toighengangqua said:

bạn có thể bỏ cái spc_cds đó đi, không cần thêm vào link nhé :167788123418474:

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
4 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

bạn có thể bỏ cái spc_cds đó đi, không cần thêm vào link nhé :167788123418474:

hehe cảm ơn bạn, mầy mò cả tối mới get được order đúng như mình mong muốn, cảm ơn bạn nhiều nhé, mình có ý tưởng mà k cách nào login được, lên google có topic này thấy hay bê code về và chạy trơn tru :D mừng quá

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...