Jump to content

Recommended Posts

5 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

còn bạn :167788143418472:... mỵ đang bận dồn dập chưa có time rep thôi :">

vẫn chưa fix dc mỵ rảnh thì giúp mình với có fb hay zalo cho mình xin để dễ trao đổi nếu dc :"<

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
23 giờ trước, Vĩnh Lâm said:

vẫn chưa fix dc mỵ rảnh thì giúp mình với có fb hay zalo cho mình xin để dễ trao đổi nếu dc :"<

bạn xem lại sản phẩm đó đã được đẩy chưa ?? mỵ có 1 sản phẩm nên phải chờ 4 tiếng sau mới test được =.=''

@Vĩnh Lâm  code này đẩy bình thường bạn nhé :

string Sp_Cookie = "";
string SPC_CDS = "";
CookieContainer Cucki = new CookieContainer();
foreach (string item in Sp_Cookie.Split(';'))
{
  if (item.Contains('='))
  {
    string[] KeyValue = item.Trim().Split('=');
    Cucki.Add(new Uri("https://banhang.shopee.vn"), new Cookie(Uri.EscapeDataString(KeyValue[0]), KeyValue[1], "/", "shopee.vn"));
  }
}
HttpClientHandler requestHandler = new HttpClientHandler()
{
  CookieContainer = Cucki,
};
HttpClient request = new HttpClient(requestHandler);
request.DefaultRequestHeaders.UserAgent.TryParseAdd("Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36");
request.DefaultRequestHeaders.Referrer = new Uri("https://banhang.shopee.vn/portal/product/list/all");
      
string DataPost = "{\"id\":3435472955}";
HttpResponseMessage response = request.PostAsync("https://banhang.shopee.vn/api/v3/product/boost_product/?version=3.1.0&SPC_CDS="+SPC_CDS+"&SPC_CDS_VER=2", new System.Net.Http.StringContent(DataPost, Encoding.UTF8, "application/json")).Result;
string KetQua = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Chào các bạn, mình đang thử lấy dữ liệu về trang bất động sản: https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban, tuy nhiên đã thử các cách mà không lấy được, chỉ lấy được trang chủ  batdongsan.com.vn

			var url = "https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban";
      HttpRequest request = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36",
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };
      HttpResponse response = request.Get("google.com");
      string KetQua = response.ToString();
      response = request.Get("batdongsan.com");
      KetQua = response.ToString();
      MessageBox.Show(KetQua, "Get trang chu ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      
      request.Referer = "https://batdongsan.com.vn/";

      request.AddHeader("upgrade-insecure-requests", "1");
      request.AddHeader("sec-fetch-user", "?1");
      request.AddHeader("sec-fetch-site", "same-origin");
      request.AddHeader("accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9");
      //request.AddHeader("accept-encoding", "gzip, deflate, br");
      request.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5");
      //request.CharacterSet = Encoding.UTF8;
      //response = request.Get(url);
      string cookie = System.IO.File.ReadAllText("cookie.txt");
      request.AddHeader("cookie", cookie);
      response = request.Get(url);

      KetQua = response.ToString();

Rất mong được mọi người giúp đỡ. 

Srr Mỵ, ad và mọi người vì không tìm ra group cho batdongsan.com.vn

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
3 giờ trước, ducho said:

Chào các bạn, mình đang thử lấy dữ liệu về trang bất động sản: https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban, tuy nhiên đã thử các cách mà không lấy được, chỉ lấy được trang chủ  batdongsan.com.vn


			var url = "https://batdongsan.com.vn/nha-dat-ban";
      HttpRequest request = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36",
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };
      HttpResponse response = request.Get("google.com");
      string KetQua = response.ToString();
      response = request.Get("batdongsan.com");
      KetQua = response.ToString();
      MessageBox.Show(KetQua, "Get trang chu ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      
      request.Referer = "https://batdongsan.com.vn/";

      request.AddHeader("upgrade-insecure-requests", "1");
      request.AddHeader("sec-fetch-user", "?1");
      request.AddHeader("sec-fetch-site", "same-origin");
      request.AddHeader("accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9");
      //request.AddHeader("accept-encoding", "gzip, deflate, br");
      request.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5");
      //request.CharacterSet = Encoding.UTF8;
      //response = request.Get(url);
      string cookie = System.IO.File.ReadAllText("cookie.txt");
      request.AddHeader("cookie", cookie);
      response = request.Get(url);

      KetQua = response.ToString();

Rất mong được mọi người giúp đỡ. 

Srr Mỵ, ad và mọi người vì không tìm ra group cho batdongsan.com.vn

bạn nên đặt câu hỏi tại mục câu hỏi nhé, ngôn ngữ nào sẽ có box câu hỏi cho ngôn ngữ đó.

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

bạn nào chỉ mình get Access Token lazada với. mình chỉ biết lập trình vba excel cơ bản liệu có làm được không? , mục đích chính là cập nhật tình trạng giao hàng thoi zalo mình 0962888185 xin cảm ơn.:c01:

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Có ai decode được dòng này tại api (shpsec/web/report) trên APP shopee chưa nhỉ , mình xin hướng dẫn hoặc xin mua cũng được ạ 
 BxcBAAAABAAAAIAAAAXgDNVq8AAAAZGF.....................SsQSnhSLA27SFh9TsmCEFEH7zEYLm9+74R1H16TXWhcuBXd64WNwss3tEr32ermeZztquaBi3R+r9kyp82PE=

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...