Jump to content
 • 0
Đoàn Minh Tâm

[Shopee] Nhờ mọi người Hỗ trợ Get API search ô tìm kiếm

Question

Chào mọi người.

Mình đang viết 1 tính năng nhỏ để lấy các sản phẩm từ ô tìm kiếm.

Link tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=t295

link api : https://shopee.vn/api/v2/search_items/?by=relevancy&keyword=t295&limit=50&newest=1200&order=desc&page_type=search&version=2

Khi mình Request link API thì thông tin total_count lại không đồng nhất ở trình duyệt IE, Firefox, Postman , Chrome, Chrome khi mở F12 trực tiếp tại link tìm kiếm thì cho total_count chính xác.

Code của mình:

HttpRequest requests2 = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = Http.ChromeUserAgent(),
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };

      requests2.Referer = "https://shopee.vn/search?keyword=t295";
      requests2.Cookies.Add("x-api-source", "pc");
      requests2.Cookies.Add("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      requests2.Cookies.Add("user-agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36");
      requests2.Cookies.Add("sec-fetch-dest", "empty");
      requests2.Cookies.Add("sec-fetch-mode", "cors");
      requests2.Cookies.Add("sec-fetch-site", "same-origin");
      requests2.Cookies.Add("pragma", "no-cache");
      requests2.Cookies.Add("x-shopee-language", "vi");
      //x-shopee-language

      HttpResponse response_demsp = requests2.Get("https://shopee.vn/api/v2/search_items/?by=relevancy&keyword=t295&limit=50&newest=1200&order=desc&page_type=search&version=2");
      string KetQua_demsp = response_demsp.ToString();

      MessageBox.Show(KetQua_demsp);

Mình gởi ảnh của các trình duyệt

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Ảnh cuối là cho kết quả đúng nhất. 

Mọi người ai biết vui lòng hướng dẫn giúp mình Code sai chổ nào với.

Cám ơn mọi người

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
1 hour ago, Đoàn Minh Tâm said:

Chào mọi người.

Mình đang viết 1 tính năng nhỏ để lấy các sản phẩm từ ô tìm kiếm.

Link tìm kiếm: https://shopee.vn/search?keyword=t295

link api : https://shopee.vn/api/v2/search_items/?by=relevancy&keyword=t295&limit=50&newest=1200&order=desc&page_type=search&version=2

Khi mình Request link API thì thông tin total_count lại không đồng nhất ở trình duyệt IE, Firefox, Postman , Chrome, Chrome khi mở F12 trực tiếp tại link tìm kiếm thì cho total_count chính xác.

Code của mình:


HttpRequest requests2 = new HttpRequest()
      {
        UserAgent = Http.ChromeUserAgent(),
        Cookies = new CookieDictionary(),
      };

      requests2.Referer = "https://shopee.vn/search?keyword=t295";
      requests2.Cookies.Add("x-api-source", "pc");
      requests2.Cookies.Add("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      requests2.Cookies.Add("user-agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36");
      requests2.Cookies.Add("sec-fetch-dest", "empty");
      requests2.Cookies.Add("sec-fetch-mode", "cors");
      requests2.Cookies.Add("sec-fetch-site", "same-origin");
      requests2.Cookies.Add("pragma", "no-cache");
      requests2.Cookies.Add("x-shopee-language", "vi");
      //x-shopee-language

      HttpResponse response_demsp = requests2.Get("https://shopee.vn/api/v2/search_items/?by=relevancy&keyword=t295&limit=50&newest=1200&order=desc&page_type=search&version=2");
      string KetQua_demsp = response_demsp.ToString();

      MessageBox.Show(KetQua_demsp);

Mình gởi ảnh của các trình duyệt

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Ảnh cuối là cho kết quả đúng nhất. 

Mọi người ai biết vui lòng hướng dẫn giúp mình Code sai chổ nào với.

Cám ơn mọi người

Mỵ thấy 2 trình duyệt như nhau mà ..

Chrome
3FLY0de.png

Firefox :
qi0rQFk.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • 0
14 giờ trước, Đoàn Minh Tâm said:

Mỵ xem giúp mình code với, ko biết sai ở đâu mà total_count khi request về lại ko giống. 

Code của bạn sai nhé.. mấy giá tri kia add vào header chứ không phải add vào cookie..
Code lấy về thì đây bạn :

HttpRequest requests2 = new HttpRequest()
{
  UserAgent = Http.ChromeUserAgent(),
};
requests2.Referer = "https://shopee.vn/search?keyword=t295";
HttpResponse response_demsp = requests2.Get("https://shopee.vn/api/v2/search_items/?by=relevancy&keyword=t295&limit=50&newest=0&order=desc&page_type=search&version=2");
string KetQua_demsp = response_demsp.ToString();

KetQua_demsp ra như hình :

LqC4e3y.png

:167788236751796:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...