Jump to content
Thiên Chi Kiều Nữ

Hỏi/Đáp xNet - Request dễ dàng với xNet C#

Recommended Posts

1 hour ago, Dat12 said:

mình sửa lại code 1 tý thì nó ok rồi bạn ơi, cám ơn bạn nhiều nha, mình mò mấy ngày ko ra may mà có bạn thông não cuối cùng cũng xong đoạn code.

cái này nó còn 1 phần nữa là reg bằng API facebok mình cũng mò từ sáng giờ không ra :)

:167788130085140: oke .... bạn cứ ngâm cứu đi nhé... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

:167788130085140: oke .... bạn cứ ngâm cứu đi nhé... 

mình lại vướng phải lỗi 404 khi làm 1 cái tương tự như trên rồi, bạn hay gặp lỗi này ko, giúp mình với;

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Dat12 said:

mình lại vướng phải lỗi 404 khi làm 1 cái tương tự như trên rồi, bạn hay gặp lỗi này ko, giúp mình với;

Lỗi gặp là bình thường bạn, ai mà làm ko bị lỗi chứ :167788263418460: mẫu có rồi, bạn phải xem xét xem code của bạn sai ở đâu thôi....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
23 minutes ago, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Lỗi gặp là bình thường bạn, ai mà làm ko bị lỗi chứ :167788263418460: mẫu có rồi, bạn phải xem xét xem code của bạn sai ở đâu thôi....

mình làm y như code của bạn hôm qua chỉ đổi mỗi cái URL mà mò từ tối qua đến giờ nó cứ báo lỗi 400, hoặc 404 :(

JaFDO8h.png

Edited by Thiên Chi Kiều Nữ
Bạn dùng thẻ img của diễn đàn hoặc của imgurl để post ảnh trực tiếp lên diễn đàn nhé. Không đăng link lên như vậy

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Dat12 said:

mình làm y như code của bạn hôm qua chỉ đổi mỗi cái URL mà mò từ tối qua đến giờ nó cứ báo lỗi 400, hoặc 404 :(

JaFDO8h.png

Do bạn code sai thôi =.='' còn nhìn thế này thì mỵ cũng chả biết sai ở đâu được cả...:167788223418464: nếu bạn muốn hỏi lỗi 404 với lỗi 400 là như thế nào thì google cũng có này :

Quote

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Do bạn code sai thôi =.='' còn nhìn thế này thì mỵ cũng chả biết sai ở đâu được cả...:167788223418464: nếu bạn muốn hỏi lỗi 404 với lỗi 400 là như thế nào thì google cũng có này :

 

P3jAcIZ.png

mình tra thì thấy bảo lỗi 404 là do URL sai, bạn nhìn hình này thử xem URL mình lấy vậy có đúng ko

---------------------------------------------------------------------------------------- Ghép bài ----------------------------------------------------------------------------------------

2 hours ago, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Do bạn code sai thôi =.='' còn nhìn thế này thì mỵ cũng chả biết sai ở đâu được cả...:167788223418464: nếu bạn muốn hỏi lỗi 404 với lỗi 400 là như thế nào thì google cũng có này :

 

       string UID = "";
      string cookie = "";
      HttpRequest rq = new HttpRequest();
      rq.Proxy = Socks5ProxyClient.Parse("127.0.0.1:9951");
      rq.Cookies = new CookieDictionary();
      AddCookie(rq, cookie);
      string ID = GetData("https://business.facebook.com/business_locations/", cookie);
      string text = Regex.Match(ID, "EAAG(.*?)\"").Value.Replace("\"", "");
      string FbBM = rq.Get("https://graph.facebook.com/v9.0/me/businesses?access_token=" + text).ToString();
      var IDBM = Regex.Matches(FbBM, "(\\d{13,})", RegexOptions.Singleline);
      string value0 = IDBM[0].ToString();
      rq.Referer = "https://business.facebook.com/settings/info?business_id="+ value0;
      rq.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.5159.894 Safari/537.36";
      rq.KeepAlive = true;
      string html1 = GetData("https://business.facebook.com/create", cookie);
      string value3 = Regex.Match(html1, "\"fb_dtsg\" value=\"(.*?)\"").Groups[1].Value;
      string DataPost = "__user=" + UID + "&__a=1&dpr=1.5&__ccg=GOOD&fb_dtsg=" + value3;
      string[] lines = File.ReadAllLines("infobm.txt");
      string ULr = "";
      Random rd1 = new Random();
      int j = rd1.Next(0, lines.Length);
      string line = lines[j];
      if (!line.Replace("\t", "").Equals(""))
      {
        string[] thongtin = line.Split(new char[]
        {
                    '|'
        });
        ULr = "https://business.facebook.com/business/profile/?business_id=" + value0 + "&city=" + thongtin[0] + "&country=US&state=" + thongtin[1] + "&legal_name=Hoang%20Van&phone_number="+ thongtin[2]+ "&postal_code=" +
             thongtin[3] + "&street=1" + thongtin[4] + "&street2=&tax_id_number=&website_url=" + webs + "&is_b2b=false";
      }
      string KQ = rq.Post(ULr, DataPost, "application/x-www-form-urlencoded").ToString();

đây là đoạn code của mình :) xem giúp mình cái nha, cám ơn bạn

----------------------------------------------------------------------------------------
* Bạn vui lòng post ảnh theo thẻ bbcode của imgurl nhé. copy paste nguyên đoạn đó để ảnh hiển thị trên diễn đàn, không đăng link như vậy

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Dat12 said:

P3jAcIZ.png

mình tra thì thấy bảo lỗi 404 là do URL sai, bạn nhìn hình này thử xem URL mình lấy vậy có đúng ko

---------------------------------------------------------------------------------------- Ghép bài ----------------------------------------------------------------------------------------


       string UID = "";
      string cookie = "";
      HttpRequest rq = new HttpRequest();
      rq.Proxy = Socks5ProxyClient.Parse("127.0.0.1:9951");
      rq.Cookies = new CookieDictionary();
      AddCookie(rq, cookie);
      string ID = GetData("https://business.facebook.com/business_locations/", cookie);
      string text = Regex.Match(ID, "EAAG(.*?)\"").Value.Replace("\"", "");
      string FbBM = rq.Get("https://graph.facebook.com/v9.0/me/businesses?access_token=" + text).ToString();
      var IDBM = Regex.Matches(FbBM, "(\\d{13,})", RegexOptions.Singleline);
      string value0 = IDBM[0].ToString();
      rq.Referer = "https://business.facebook.com/settings/info?business_id="+ value0;
      rq.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.5159.894 Safari/537.36";
      rq.KeepAlive = true;
      string html1 = GetData("https://business.facebook.com/create", cookie);
      string value3 = Regex.Match(html1, "\"fb_dtsg\" value=\"(.*?)\"").Groups[1].Value;
      string DataPost = "__user=" + UID + "&__a=1&dpr=1.5&__ccg=GOOD&fb_dtsg=" + value3;
      string[] lines = File.ReadAllLines("infobm.txt");
      string ULr = "";
      Random rd1 = new Random();
      int j = rd1.Next(0, lines.Length);
      string line = lines[j];
      if (!line.Replace("\t", "").Equals(""))
      {
        string[] thongtin = line.Split(new char[]
        {
                    '|'
        });
        ULr = "https://business.facebook.com/business/profile/?business_id=" + value0 + "&city=" + thongtin[0] + "&country=US&state=" + thongtin[1] + "&legal_name=Hoang%20Van&phone_number="+ thongtin[2]+ "&postal_code=" +
             thongtin[3] + "&street=1" + thongtin[4] + "&street2=&tax_id_number=&website_url=" + webs + "&is_b2b=false";
      }
      string KQ = rq.Post(ULr, DataPost, "application/x-www-form-urlencoded").ToString();

đây là đoạn code của mình :) xem giúp mình cái nha, cám ơn bạn

----------------------------------------------------------------------------------------
* Bạn vui lòng post ảnh theo thẻ bbcode của imgurl nhé. copy paste nguyên đoạn đó để ảnh hiển thị trên diễn đàn, không đăng link như vậy

Ủa mỵ tạo thì chỉ đến bước 2 là hết rồi mà..
Còn bạn muốn làm link khác thì phải xem F12 cái datapost và link nó thế nào thì nạp cho nó đủ mới chạy thành công được, bạn chỉ thay cái link là sai chắc rồi

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
3 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Ủa mỵ tạo thì chỉ đến bước 2 là hết rồi mà..
Còn bạn muốn làm link khác thì phải xem F12 cái datapost và link nó thế nào thì nạp cho nó đủ mới chạy thành công được, bạn chỉ thay cái link là sai chắc rồi

này là mình đăng làm bước điền info sau khi tạo business

tại mình thấy trong F12 nó giống nhau nên chỉ thay link thôi :( , vậy mà chạy ko được

Edited by Dat12

Share this post


Link to post
Share on other sites

cho mjh hỏi ai gặp trường hợp như mjh chưa và xin cách fix ahj.

xnet  mjh bị lỗi đoạn redirection

ví dụ link: https://www.facebook.com/103094164894051 -> redirection: https://www.facebook.com/Mỹ-phẩm-ND-WHITE-103094164894051/

nhưng xnet   https://mbasic.facebook.com/M???-ph???m-ND-WHITE-103094164894051

có dấu ??? lỗi utf8 khi chuyển hướng.

cảm ơn mọi người

HttpRequest httpRequest = new HttpRequest();
httpRequest.MaximumAutomaticRedirections = 1000;
httpRequest.Cookies = cookies;

httpRequest.AddHeader("Accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9");
httpRequest.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G193F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.7457.494 Mobile Safari/537.36";

httpRequest.AddHeader("Accept-Language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5");
httpRequest.AddHeader("Accept-Encoding", "gzip, deflate");

httpRequest.Accept = "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9";

string html = httpRequest.Get("https://www.facebook.com/103094164894051", null).ToString();

Edited by Tu Lang

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/8/2021 at 5:03 PM, Dat12 said:

này là mình đăng làm bước điền info sau khi tạo business

tại mình thấy trong F12 nó giống nhau nên chỉ thay link thôi :( , vậy mà chạy ko được

không có chuyện giống nhau chỉ thay link thôi đâu bạn. bạn xem lại data post hoặc url đi .

 

1 hour ago, Tu Lang said:

cho mjh hỏi ai gặp trường hợp như mjh chưa và xin cách fix ahj.

xnet  mjh bị lỗi đoạn redirection

ví dụ link: https://www.facebook.com/103094164894051 -> redirection: https://www.facebook.com/Mỹ-phẩm-ND-WHITE-103094164894051/

nhưng xnet   https://mbasic.facebook.com/M???-ph???m-ND-WHITE-103094164894051

có dấu ??? lỗi utf8 khi chuyển hướng.

cảm ơn mọi người

HttpRequest httpRequest = new HttpRequest();
httpRequest.MaximumAutomaticRedirections = 1000;
httpRequest.Cookies = cookies;

httpRequest.AddHeader("Accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9");
httpRequest.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G193F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.7457.494 Mobile Safari/537.36";

httpRequest.AddHeader("Accept-Language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5");
httpRequest.AddHeader("Accept-Encoding", "gzip, deflate");

httpRequest.Accept = "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9";

string html = httpRequest.Get("https://www.facebook.com/103094164894051", null).ToString();

Chạy bình thường thôi bạn ...nó có bị lỗi gì đâu ?? Lỗi là do bạn add têm mấy cái header là lạ kia thôi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...