Jump to content
Thiên Chi Kiều Nữ

Hỏi/Đáp xNet - Request dễ dàng với xNet C#

Recommended Posts

6 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Mã lỗi 404 :

lý do nằm trong 1 số các nguyên nhân liệt kê trong đây bạn nhé :3 ...

Em sử dụng vòng for gán i = 0. sau đó cho request với từng dòng của listbox. Lấy giá trị của từng dòng bằng:

listbox1.item[i] 

Thì bị báo lỗi trên ạ. Không biết em đã sai ở đâu ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 giờ trước, Đỗ Kim Khánh said:

Em sử dụng vòng for gán i = 0. sau đó cho request với từng dòng của listbox. Lấy giá trị của từng dòng bằng:


listbox1.item[i] 

Thì bị báo lỗi trên ạ. Không biết em đã sai ở đâu ạ.

bạn cho mỵ cái link nào mà bạn vào được mà request không được nhé :167788093418477: .. lý thuyết thì ko thể thế được :v

 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 phút trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

bạn cho mỵ cái link nào mà bạn vào được mà request không được nhé :167788093418477: .. lý thuyết thì ko thể thế được :v

Đây ạ:

https://graph.facebook.com/100034118043720/picture?redirect=false

Cái ID ở giữa là ID Facebook, chạy trong vòng for ạ. Mỗi lần i++ là thay 1 item mới ở trong listbox ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 giờ trước, Đỗ Kim Khánh said:

Đây ạ:


https://graph.facebook.com/100034118043720/picture?redirect=false

Cái ID ở giữa là ID Facebook, chạy trong vòng for ạ. Mỗi lần i++ là thay 1 item mới ở trong listbox ạ

 

3 giờ trước, Đỗ Kim Khánh said:

Đây ạ:


https://graph.facebook.com/100034118043720/picture?redirect=false

Cái ID ở giữa là ID Facebook, chạy trong vòng for ạ. Mỗi lần i++ là thay 1 item mới ở trong listbox ạ

mỵ chạy thấy bình thường mà =.='' có sai gì đâu nhỉ -> có thể bạn sai id hoặc id đó không lấy được avatar chăng :v :167788156751804:

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

 

mỵ chạy thấy bình thường mà =.='' có sai gì đâu nhỉ -> có thể bạn sai id hoặc id đó không lấy được avatar chăng :v :167788156751804:

Có thể cho em xin sâu của chị được không ạ? Em thử chạy thì báo lỗi ạ. Hay là do thư viện xNet lỗi ạ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 giờ trước, Đỗ Kim Khánh said:

Có thể cho em xin sâu của chị được không ạ? Em thử chạy thì báo lỗi ạ. Hay là do thư viện xNet lỗi ạ...

string[] Mang_Fbid = new string[] { "100034118043720", "100001768527584", "100000161737240", "100000004910966" };
HttpRequest request = new HttpRequest();
foreach (string item in Mang_Fbid)
{
  HttpResponse response = request.Get("https://graph.facebook.com/"+ item + "/picture?redirect=false");
  MessageBox.Show(response.ToString());
}

như bình thường thôi mà nhỉ , bạn đặt nó trong thread mới là được nhé  :167788066751813:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
23 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

string[] Mang_Fbid = new string[] { "100034118043720", "100001768527584", "100000161737240", "100000004910966" };
HttpRequest request = new HttpRequest();
foreach (string item in Mang_Fbid)
{
  HttpResponse response = request.Get("https://graph.facebook.com/"+ item + "/picture?redirect=false");
  MessageBox.Show(response.ToString());
}

như bình thường thôi mà nhỉ , bạn đặt nó trong thread mới là được nhé  :167788066751813:

E có thử nhưng lấy id từ listbox ạ. Đây là code của em chị xem giúp em với ạ @@ Em thử nhưng nó k dc ạ

void Check(int i)
    {
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      foreach (string uid in listBoxUID.Items)
      {
        string data = http.Get("https://graph.facebook.com/" + listBoxUID.Items[i] + "/picture?redirect=false").ToString();
        if (data.Contains("data") == true)
        {
          dataGridView1.Rows.Add(i, listBoxUID.Items[i], "LIVE");
        }
        else
        {
          dataGridView1.Rows.Add(i, listBoxUID.Items[i], "DIE");
          
        }
      }
    }

 

Edited by Đỗ Kim Khánh

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 giờ trước, Đỗ Kim Khánh said:

E có thử nhưng lấy id từ listbox ạ. Đây là code của em chị xem giúp em với ạ @@ Em thử nhưng nó k dc ạ


void Check(int i)
    {
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      foreach (string uid in listBoxUID.Items)
      {
        string data = http.Get("https://graph.facebook.com/" + listBoxUID.Items[i] + "/picture?redirect=false").ToString();
        if (data.Contains("data") == true)
        {
          dataGridView1.Rows.Add(i, listBoxUID.Items[i], "LIVE");
        }
        else
        {
          dataGridView1.Rows.Add(i, listBoxUID.Items[i], "DIE");
          
        }
      }
    }

 

sai đoạn vòng for kìa bạn .. phải như thế này nhé :

for (int j = 0; j < listBox1.Items.Count; j++)
{
  string data = http.Get("https://graph.facebook.com/" + listBox1.Items[j].ToString() + "/picture?redirect=false").ToString(); 
}

à mà như bạn cũng được, bạn truyền i từ ngoài vào thì có thể sai do mảng listBox.Items không có nên có thể báo lỗi, bạn debug xem, không được thì inbox mỵ ultra mỵ vào xem qua..

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

sai đoạn vòng for kìa bạn .. phải như thế này nhé :


for (int j = 0; j < listBox1.Items.Count; j++)
{
  string data = http.Get("https://graph.facebook.com/" + listBox1.Items[j].ToString() + "/picture?redirect=false").ToString(); 
}

à mà như bạn cũng được, bạn truyền i từ ngoài vào thì có thể sai do mảng listBox.Items không có nên có thể báo lỗi, bạn debug xem, không được thì inbox mỵ ultra mỵ vào xem qua..

void Check()
    {
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      for (int i = 0; i < listBoxUID.Items.Count; i++)
      {
        string data = http.Get("https://graph.facebook.com/" + listBoxUID.Items[i].ToString() + "/picture?redirect=false").ToString();

        if (data.Contains("data") == true)
        {
          dataGridView1.Rows.Add(i, listBoxUID.Items[i].ToString(), "LIVE");
        }
        else
        {
          dataGridView1.Rows.Add(i, listBoxUID.Items[i].ToString(), "DIE");
          foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
          {
            if (Convert.ToString(row.Cells[2].Value) == "DIE")
            {
              row.DefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(244, 204, 204);
            }
          }
        }
      }
        
    }

Đây là toàn bộ hàm của em ạ. 

Em có dùng vòng for đầu tiên, vì nó không được nên em mới tìm cách khắc phục ạ. Nhưng hiện tại nó vẫn không được ạ, không biết em có thể liên hệ với chị bằng cách nào ạ? Em cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 giờ trước, Đỗ Kim Khánh said:

void Check()
    {
      HttpRequest http = new HttpRequest();
      for (int i = 0; i < listBoxUID.Items.Count; i++)
      {
        string data = http.Get("https://graph.facebook.com/" + listBoxUID.Items[i].ToString() + "/picture?redirect=false").ToString();

        if (data.Contains("data") == true)
        {
          dataGridView1.Rows.Add(i, listBoxUID.Items[i].ToString(), "LIVE");
        }
        else
        {
          dataGridView1.Rows.Add(i, listBoxUID.Items[i].ToString(), "DIE");
          foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
          {
            if (Convert.ToString(row.Cells[2].Value) == "DIE")
            {
              row.DefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(244, 204, 204);
            }
          }
        }
      }
        
    }

Đây là toàn bộ hàm của em ạ. 

Em có dùng vòng for đầu tiên, vì nó không được nên em mới tìm cách khắc phục ạ. Nhưng hiện tại nó vẫn không được ạ, không biết em có thể liên hệ với chị bằng cách nào ạ? Em cảm ơn!

bạn check inbox mỵ liên hệ nhé ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em chỉ biết đổi bằng Selenium thì nó như này thôi :v 

options.AddArguments("--proxy-server=http://user:password@yourProxyServer.com:8080");

 

13 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

có thể inbox mỵ mượn 1 acc đươc ko ?? ko có gì thử :v hihi:167788170085136:

À tiện chị cho em hỏi với em dùng Đa Luông để thêm và DataGridView khoảng 10 dòng, nhưng khi thêm vào thì ID (1-9) bị lộn xộn lên không có thứ tự ạ. Em có đặt biến trung gian lấy giá trị của i rồi nhưng không được nó vẫn lung tung lên ạ ._. còn đặt thêm Invoke vào thì được chạy ngon lành nhưng Đơ luôn app khi nào chạy xong mới hiện ra bình thường. Không biết có cách nào khắc phục không ạ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Đỗ Kim Khánh said:

Em chỉ biết đổi bằng Selenium thì nó như này thôi :v 

options.AddArguments("--proxy-server=http://user:password@yourProxyServer.com:8080");

 

À tiện chị cho em hỏi với em dùng Đa Luông để thêm và DataGridView khoảng 10 dòng, nhưng khi thêm vào thì ID (1-9) bị lộn xộn lên không có thứ tự ạ. Em có đặt biến trung gian lấy giá trị của i rồi nhưng không được nó vẫn lung tung lên ạ ._. còn đặt thêm Invoke vào thì được chạy ngon lành nhưng Đơ luôn app khi nào chạy xong mới hiện ra bình thường. Không biết có cách nào khắc phục không ạ...

Bản chất của đa luồng là như vậy -> không luồng nào phụ thuộc nhau cả, cái nào xong trước thì làm trước, lộn xộn là đúng rồi, bạn nên sắp xếp lại trước hoặc sau khi add vào datagridview thì nó sẽ theo thứ tự :v ...

bạn @sonnt98 đang hỏi về request cơ, mà mỵ thì không có account nên đi nhờ về test xem code hoạt động k rồi mới up :167788250085128:

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

có thể inbox mỵ mượn 1 acc đươc ko ?? ko có gì thử :v hihi:167788170085136:

em làm được rồi đổi như code nha bác

var httpProxy = new HttpProxyClient(host, port, username, password);

http.Proxy = httpProxy;

 • Love 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...