Jump to content
Đăng nhập để theo dõi  
Huân Hoàng

_HttpRequest: Tương tác với trang shopee.vn sau khi đã đăng nhập

Recommended Posts

requests.Cookies.Add("https://shopee.vn", "csrftoken=" + CsrfToken);
      requests.Referer = "https://shopee.vn/";
      requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken);
      response = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_send_vcode/", DataSendCode);
      Console.WriteLine(response.ToString());
      response = requests.Get("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?__classic__=1");
      string timeS = DateTime.Now.AddHours(-7.0).Ticks - 621355968000000000L) / 10000L).ToString();
      using (WebClient webClient = new WebClient())
      {
        webClient.DownloadFile("https://shopee.vn/api/v0/captcha/?" + timeS, filePath);
      }
      string capcha = capchaProcess.GetCapcha().ToString());
      string code = GetCode();
      MultipartContent DataVerify = new MultipartContent()
      {
        {new StringContent(capcha),"captcha"},
        {new StringContent(CsrfToken),"csrfmiddlewaretoken" },
        {new StringContent("1"),"operation" },
        {new StringContent(phoneNumber),"phone_canon" },
        {new StringContent(code),"vcode" },
       
      };
     //DOAN NAY KET QUA TRA VE CUA EM DANG BI ERRO
      response = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?method=post", DataVerify);
      Console.WriteLine(response.ToString());

Em đã add thêm timestamp nhưng kết quả vẫn ko đổi. ko biết em còn thiếu gì nữa ko

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

@anhtuan242 Ẹc =.='' đang sử dụng xNet bạn lại quay sang sử dụng webclient thì làm sao mà bạn tải cho đúng captcha được. xNet tải file nhanh chóng = lệnh .ToFile thay vì ToString bạn nhé.

Mỵ đã update 2 đoạn code là request lấy sms và request tải captcha về thành file ảnh ở bài đầu tiên..bạn vào đây xem nhé :

 

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Thanks Bác Thiên Chi Kiều Nữ Em đã hoàn thiện việc đăng ký rồi. Bác ở đâu nếu ở Hà Nội hôm nào rảnh e mời bác chầu cafe.
Ah em còn 1 việc nữa là tắt OTP nhưng Xnet e tra có môi 2 phương thức Post và Get. mà thằng tắt Opt nó dùng Put. vậy nó có cách nào thay thế ko bác

 

9 giờ trước, anhtuan242 said:

Thanks Bác Thiên Chi Kiều Nữ Em đã hoàn thiện việc đăng ký rồi. Bác ở đâu nếu ở Hà Nội hôm nào rảnh e mời bác chầu cafe.
Ah em còn 1 việc nữa là tắt OTP nhưng Xnet e tra có môi 2 phương thức Post và Get. mà thằng tắt Opt nó dùng Put. vậy nó có cách nào thay thế ko bác

string DataPost = "{\"user\":{\"user_command\":\"new_device_login_otp\",\"hide_likes\":0,\"disable_new_device_login_otp\":true}}";      
      requests.Referer = "https://banhang.shopee.vn/";
      requests.AddHeader("accept-language", "vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5");
      requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken);
      requests.AddHeader("x-api-source", "pc");
      requests.AddHeader("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
      requests.Cookies.Add("SPC_CDS", CsrfToken);        
      string link = "https://banhang.shopee.vn/api/v2/users/" + userId + "/?SPC_CDS="+ CsrfToken + "&SPC_CDS_VER=2";
      response = requests.Post(link, DataPost, "application/json");

code của e thế này có sai chỗ nào ko bác
nó trả ra là {{"errcode":2, "message": "token not found"}}

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
17 giờ trước, Thiên Chi Kiều Nữ said:

hi @anhtuan242  :") bạn public đoạn cuối đăng ký để mỵ điền nốt vào code shopee bên topic kia với :D.

sai là sai phương thức rõ ràng rồi còn gì bạn, method PUT mà. Bạn vào bài #1 của post dưới đọc mấy dòng gần dưới cùng nhé.

 

requests.Referer = "https://shopee.vn/";
      requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken);
      response = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?method=post", DataVerify);
 
      MultipartContent DataRegister = new MultipartContent()
      {        
        {new StringContent(CsrfToken),"csrfmiddlewaretoken" },
        {new StringContent(Password),"password" },
        {new StringContent(Password),"password2" },
        {new StringContent(Password_Hash),"password_hash" },
        {new StringContent(UserName),"username" },

      };
      String responses = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup_register/", DataRegister).ToString(); 

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 21/8/2019 at 00:45, Thiên Chi Kiều Nữ said:

@anhtuan242 đoạn code register cuối hình như thiếu parram captcha, mỵ không thấy có cái nào gửi captcha đã get được đi thì phải :v

    MultipartContent DataVerify = new MultipartContent()
        {
          {new StringContent(capcha),"captcha"},
          {new StringContent(CsrfToken),"csrfmiddlewaretoken" },
          {new StringContent("1"),"operation" },
          {new StringContent(phoneNumber),"phone_canon" },
          {new StringContent(code),"vcode" },

        };
          requests.Referer = "https://shopee.vn/";
          requests.AddHeader("x-csrftoken", CsrfToken);
          re = requests.Post("https://shopee.vn/buyer/login/signup/verify_vcode/?method=post", DataVerify).ToString();

 

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
On 30/8/2019 at 06:53, Thiên Chi Kiều Nữ said:

Mỵ chưa làm bao giờ :v hihi khó lắm...:167788290085124:

Em đang làm nhưng đang tắc chỗ captcha mà chưa biết giải quyết sao. Bác làm xem có cao kiến gì ko 

https://cfall.aliyun.com/nocaptcha/analyze.jsonp?a=QPXW&t=QPXW%3A1567347987525%3A0.17047523414755905&scene=register_h5&p=%7B%22ncSessionID%22%3A%22a246fc27d98%22%2C%22umidToken%22%3A%22TBCD0EDD290FF85BDC7B5673B7F81DF1C79399F3FEBBFCB58FB514285A0%22%7D&n=120%23bX1bS9zuI4fVL8GfQCoEj0v52SEWBz9pSKDvzMSM9vERx4Lp%2FJpiAJXmmGM%2FLyUBrY9jMOaNP0akOZcwsDgLhcoPgb8tKgTjzf0t6vjghhOQ4ryHG20F7bgiaP9jkGHRh%2FBaGY5LkKAvJZ1C800GbuJHhmlcNikXIkGGbCNvoo6WEw%2BvjTm5pguLjsAUjBjJamx0V6%2F2%2Bm956TzsUaPwA8zMW2aqDju10HhGxzj29VEtcYKCVhpn58Z5lPh%2BfyzQP797qR9wJraSXpGQSNjd3ezXpsMNe6dYeKZwNdx4xhry4FCK2%2FVzVXu4Y1xbvMnYCLdvcFN1taf5OwnvDoWUTX%2BhCylub%2FNKlqLgQCSiYbDAPXIbbUhpNee%2FPBFxBsUNbfMPwCnVSxtkOyzBzvWpNYmInaBIzHlXfSXnwr7LEMrNfWQZou3OBs%2Ba2CPFdkeEtvwQ88GkQ0Py0l1DktAg4BnJQ0l%2BWhyI45qWUojW%2FJygSNh9EIcIQhWU1KgVMLA1Q7NtFv4Y3SczPsjNOYdAVW9d7N263psMFVKJIfm4FgqBbqkVV6gVXgHOZLgsDBx1NrLePKSjI8Q0taJJbxTUIIb0tvLRFak%2FyXivggIFyu4gyM6pQvKZHYysAp79oHHPh2cllsx4XeTdXxdEabli3Y8QhjfCdU%2BE584%2FZ%2Fogp%2BkOa0KY0L2of%2FBKSGsVMZsDBRF%2FED%2BK50ABIDjCFfVAD5BD92JDbH7k16GrCG2TkO%2BZBQWCfi5DPpRVdXmKSeimSD4zM0xmqec0bEdYf49WbWIThgha08yIQD3YvabtzQtxtBPoDo4S8kSZpmvckTISZJg%2B0vdggnPT%2F60w9Yf6%2B4PlW5QpsZprstDhPB2idHx%3D&v=979&callback=__jsonp_728786452

 

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites
12 giờ trước, anhtuan242 said:

Em đang làm nhưng đang tắc chỗ captcha mà chưa biết giải quyết sao. Bác làm xem có cao kiến gì ko 


https://cfall.aliyun.com/nocaptcha/analyze.jsonp?a=QPXW&t=QPXW%3A1567347987525%3A0.17047523414755905&scene=register_h5&p=%7B%22ncSessionID%22%3A%22a246fc27d98%22%2C%22umidToken%22%3A%22TBCD0EDD290FF85BDC7B5673B7F81DF1C79399F3FEBBFCB58FB514285A0%22%7D&n=120%23bX1bS9zuI4fVL8GfQCoEj0v52SEWBz9pSKDvzMSM9vERx4Lp%2FJpiAJXmmGM%2FLyUBrY9jMOaNP0akOZcwsDgLhcoPgb8tKgTjzf0t6vjghhOQ4ryHG20F7bgiaP9jkGHRh%2FBaGY5LkKAvJZ1C800GbuJHhmlcNikXIkGGbCNvoo6WEw%2BvjTm5pguLjsAUjBjJamx0V6%2F2%2Bm956TzsUaPwA8zMW2aqDju10HhGxzj29VEtcYKCVhpn58Z5lPh%2BfyzQP797qR9wJraSXpGQSNjd3ezXpsMNe6dYeKZwNdx4xhry4FCK2%2FVzVXu4Y1xbvMnYCLdvcFN1taf5OwnvDoWUTX%2BhCylub%2FNKlqLgQCSiYbDAPXIbbUhpNee%2FPBFxBsUNbfMPwCnVSxtkOyzBzvWpNYmInaBIzHlXfSXnwr7LEMrNfWQZou3OBs%2Ba2CPFdkeEtvwQ88GkQ0Py0l1DktAg4BnJQ0l%2BWhyI45qWUojW%2FJygSNh9EIcIQhWU1KgVMLA1Q7NtFv4Y3SczPsjNOYdAVW9d7N263psMFVKJIfm4FgqBbqkVV6gVXgHOZLgsDBx1NrLePKSjI8Q0taJJbxTUIIb0tvLRFak%2FyXivggIFyu4gyM6pQvKZHYysAp79oHHPh2cllsx4XeTdXxdEabli3Y8QhjfCdU%2BE584%2FZ%2Fogp%2BkOa0KY0L2of%2FBKSGsVMZsDBRF%2FED%2BK50ABIDjCFfVAD5BD92JDbH7k16GrCG2TkO%2BZBQWCfi5DPpRVdXmKSeimSD4zM0xmqec0bEdYf49WbWIThgha08yIQD3YvabtzQtxtBPoDo4S8kSZpmvckTISZJg%2B0vdggnPT%2F60w9Yf6%2B4PlW5QpsZprstDhPB2idHx%3D&v=979&callback=__jsonp_728786452

 

Mỵ nói khó thấy mồ mà :a32:.. mấy cái token nó sinh ra từ file js của lazada..nếu bạn vọc hiểu được file đó của nó thì mới làm tiếp được :167788283418458:

Chia sẻ bài đăng này


Link tới bài viết
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Trả lời chủ đề này...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đăng nhập để theo dõi  

×
×
 • Create New...