Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'if else'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Loại nội dung


Diễn đàn

 • Ban quản trị
  • Thông báo
  • Phòng họp
  • Phòng kỷ luật
 • Ngôn Ngữ Lập Trình
  • C Sharp
  • C/C++
  • AutoIt
  • AutoHotKey
  • Python
  • HTML/PHP/Javascipt
  • REGEX - Regular Expressions
 • Thuê code - Nhận code
  • Góc bán hàng
  • Người thuê code
  • Người nhận code
  • Bóc phốt - Cảnh báo lừa đảo
  • Góc trung gian
 • Máy Tính - Internet
  • Tin Nóng
  • Thủ Thuật Internet
  • Thế Giới Trò Chơi
  • Hệ Điều Hành Windows
  • Phần Mềm
  • MMO
 • Nhà Kho
  • Thùng Rác

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Lọc bởi số lượng của...

Đã tham gia

 • Start

  End


Group


About Me

Found 1 result

 1. Các bạn sử dụng code này để xem cân nặng với chiều cao của mình được kết quả và nguy cơ như thế nào nhé :") . Code Python dùng để luyện tập về hàm và if elif else def BMI(cannang,chieucao): return cannang/(chieucao**2) def PhanLoai(BMI): if BMI < 18.5: return 'Bạn quá gầy' elif BMI <= 24.9: return 'Bạn bình thường' elif BMI <= 29.9: return 'Bạn hơi béo' elif BMI <= 34.9: return 'Bạn béo phì cấp độ 1' elif BMI <= 39.9: return 'Bạn béo phì cấp độ 2' else: return 'Bạn béo phì cấp độ 3' def NguyCoBenh(BMI): if BMI < 18.5: return 'Nguy cơ thấp' elif BMI <= 24.9: return 'Nguy cơ trung bình' elif BMI <= 29.9: return 'Nguy cơ cao' elif BMI <= 34.9: return 'Nguy cơ cao' elif BMI <= 39.9: return 'Nguy cơ rất cao' else: return 'Nguy hiểm' x = float(input('Nhập vào cân nặng của bạn : ')) y = float(input('Nhập vào chiều cao của bạn : ')) bmi = BMI(x, y) print('BMI của bạn = ', bmi) print(PhanLoai(bmi)) print(NguyCoBenh(bmi))
×
×
 • Create New...