Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'http request'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Loại nội dung


Diễn đàn

 • Ban quản trị
  • Thông báo
  • Phòng họp
  • Phòng kỷ luật
 • Ngôn Ngữ Lập Trình
  • C Sharp
  • C/C++
  • AutoIt
  • AutoHotKey
  • Python
  • HTML/PHP/Javascipt
  • REGEX - Regular Expressions
  • Chia sẻ khóa học
 • Thuê code - Nhận code
  • Góc bán hàng
  • Người thuê code
  • Người nhận code
  • Bóc phốt - Cảnh báo lừa đảo
  • Góc trung gian
 • Máy Tính - Internet
  • Tin Nóng
  • Thủ Thuật Internet
  • Thế Giới Trò Chơi
  • Hệ Điều Hành Windows
  • Phần Mềm
  • MMO
 • Nhà Kho
  • Thùng Rác

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Lọc bởi số lượng của...

Đã tham gia

 • Start

  End


Group


About Me

Found 2 results

 1. - Code này được chuyển từ js sang: http://userscripts-mirror.org/topics/128251 - Yêu cầu: _HttpRequest bản mới nhất tại đây: - Code hoàn chỉnh:[Hidden Content] - Hình ảnh demo:
 2. Hướng dẫn sử dụng module requests Bước 1 : Cài đặt module requests bằng cách chạy cmd với quyền admin gõ lệnh này vào : Bước 2 : Import thư viện Bước 3 : Bắt đầu bằng method GET : import requests Rq = http.get("https://www.facebook.com") print(Rq) #Kết quả in ra màn hình là : <Response [200]> - 3a : Lấy nội dung html trả về : import requests Rq = http.get("https://www.facebook.com") print(Rq.text) #Kết quả in ra màn hình là : nội dung sources html trang facebook - 3b : Lấy cookie trả về : import requests Rq = http.get("https://www.facebook.com") print(Rq.cookies) #Kết quả in ra màn hình là : cookiejar <bao gồm cookie trang fb> - 3c : Lấy header trả về : import requests http = requests.session() Rq = http.get("https://www.facebook.com") print(Rq.headers) # {'Content-Encoding': 'gzip', 'Cache-Control': 'private ... vv.vv} nội dung headers - 3d : Gửi request GET có kèm theo header : import requests http = requests.session() headerUA = {"user-agent": "MeoMup"} Rq = http.get("https://www.whatsmyua.info/",headers=headerUA) print(Rq.text) # xem nó trả kết quả về là biết :P
×
×
 • Create New...