Jump to content

Four

Members
  • Số lượng nội dung

    1
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. E cần mua callback để nhập token tại 3 phần đăng ký của discord ạ ( đăng ký, xác nhận mail, xác nhận số điện thoại ) hoặc có thể support e phần xác nhận số điện thoại thông qua requests.
×
×
  • Create New...