Jump to content

cuong257

Members
  • Số lượng nội dung

    2
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. https://www.facebook.com/cuongnguyen257 đây là fb của mình.
  2. Mình cần tiền người viết code auto trả lời câu hỏi game đơn giản. Viết bằng chương trình nào cũng được. Có thể thay đổi câu hỏi, khi sever thay đổi câu hỏi. Có thể ib để trao đổi tốt hơn.
×
×
  • Create New...