Jump to content

kungfu321

Members
  • Số lượng nội dung

    5
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. Bạn đã tìm ra cách fix chưa? Mình cũng bị y chang vậy Change ip cũng chỉ đc vài request là lại bị :(
  2. Mình đang muốn call api lấy chi tiết sản phẩm của shopee https://shopee.vn/api/v2/item/get?itemid=9954573354&shopid=396986593 nhưng chỉ call đc vài lần nó trả về đúng data còn những lần sau thì trả về sai Mình đã thử vứt hết cả headers vào nhưng vẫn k đc Có bạn nào đã từng làm qua và biết cơ chết check của nó không?
×
×
  • Create New...