Jump to content

quocvuong2979

Members
  • Số lượng nội dung

    1
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Tất cả mọi bài viết bởi quocvuong2979

  1. Mình đang muốn sắp xếp ca làm việc 3 ca điều kiện như sau: - Trong 1 ngày có ( 1 ca ba, 2 ca hai, 2 ca một => nếu dư 1 bạn thì sắp bạn đó vào ca 2 ) - Xoay ca cho các bạn ca ba, ca hai, ca một liên tục từ 4 - 7 ngày - Nếu xoay ca chỉ được phép sắp xếp trước đó nếu là: ca 1 thì hôm sau được phép ca 2 hoặc 3 ca 2 thì được phép sắp xếp ca 3 ca 3 thì được phép ca 3 hoặc 1 ngày off thì sẽ được phép ca 1 2 3 bất kì Các bạn sẽ điền ngày off trước đó ( mỗi bạn có thể điền 2 - 4 ngày off ở các ngày bất kỳ trong tháng ) Ngân sách 1tr hoặc đề xuất Liên hệ mình thông qua FB hoặc Têlegram: https://t.me/wuwangb_MKT Fb: https://www. facebook.com/quocvuong2979/
  2. Mình đang cần tìm 1 dev có khả năng theo dự án: Web - App - Adroid - iOS Hệ thống cần: 1. Client sẽ đăng ký đăng nhập tài khoản, nạp xu vào tài khoản để tạo ra các nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành khi Worker điền đúng mã mật khẩu 2. Worker sẽ nhận nhiệm vụ và đi làm nhiệm vụ đó, cuối cùng của nhiệm vụ sẽ có 1 mật khẩu. Khi lấy được mật khẩu sẽ quay lại nhiệm vụ dán mật khẩu vào rồi bấm hoàn thành.
×
×
  • Create New...