Jump to content

quocvuong2979

Members
  • Số lượng nội dung

    0
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

  1. Mình đang cần tìm 1 dev có khả năng theo dự án: Web - App - Adroid - iOS Hệ thống cần: 1. Client sẽ đăng ký đăng nhập tài khoản, nạp xu vào tài khoản để tạo ra các nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành khi Worker điền đúng mã mật khẩu 2. Worker sẽ nhận nhiệm vụ và đi làm nhiệm vụ đó, cuối cùng của nhiệm vụ sẽ có 1 mật khẩu. Khi lấy được mật khẩu sẽ quay lại nhiệm vụ dán mật khẩu vào rồi bấm hoàn thành.
×
×
  • Create New...