Jump to content

pattrick

Members
  • Số lượng nội dung

    1
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

  1. E cần thuê 1 người code lại webpage này (sử dụng html và css) hạn chót 30/12 này ạ. https://drive.google.com/file/d/1yLij5d_LlSOIXqmuNVU5fBsNnQrI5gi1/view?usp=sharing
×
×
  • Create New...