Jump to content
Các bạn đi qua đi lại :") nếu có rảnh giúp mình click vào quảng cáo ở góc phải hoặc dưới cùng hoặc trong bài viết nhé. Cám ơn nhìu ^^. ×

Thien Quang5806

Members
  • Content Count

    5
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. theo bài viết thì không cần biết nó ở đâu ra, bạn để SPC_CDS=1 ở url và set cookie SPC_CDS=1 là đc
×
×
  • Create New...