Jump to content

sonnt98

Members
 • Số lượng nội dung

  17
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Days Won

  3

Cộng đồng

4 Neutral

Khách vừa ghé thăm

Khách vừa ghé thăm đã bị tắt và không được hiển thị tới những người dùng khác.

 1. cảm ơn bác các bác cho e hỏi có cách nào set proxy có username và password chạy ẩn mà k cần AddExtension bằng selenium k v các bác
 2. options.AddArguments("--proxy-server=http://user:password@yourProxyServer.com:8080"); có cách nào khác k bác selenium xài đoạn code trên k được bác ơi
 3. 0976272392 bác add em với. cảm ơn bác nhiều nha
 4. System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.Net.CookieException: An error occurred when parsing the Cookie header for Uri 'https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/'. ---> System.Net.CookieException: The 'Domain'='.shopee.sg' part of the cookie is invalid. at System.Net.Cookie.VerifySetDefaults(CookieVariant variant, Uri uri, Boolean isLocalDomain, String localDomain, Boolean set_default, Boolean isThrow) at System.Net.CookieContainer.CookieCutter(Uri uri, String headerName, String setCookieHeader, Boolean isThrow) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.CookieContainer.CookieCutter(Uri uri, String headerName, String setCookieHeader, Boolean isThrow) at System.Net.CookieContainer.SetCookies(Uri uri, String cookieHeader) at Flurl.Http.FlurlRequest.ReadResponseCookies(HttpResponseMessage response) at Flurl.Http.FlurlRequest.<SendAsync>d__19.MoveNext() --- End of stack trace from previous location where exception was thrown --- at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task) at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) at Flurl.Http.HttpResponseMessageExtensions.<ReceiveString>d__3.MoveNext() --- End of inner exception stack trace --- at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions) at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification) at System.Threading.Tasks.Task`1.get_Result() at Shopee.Login() in D:\ThuNghiem\ShopeeTool\ShopeeMMO_V1\ShopeeMMO_V1\Shopee.cs:line 129 ---> (Inner Exception #0) System.Net.CookieException: An error occurred when parsing the Cookie header for Uri 'https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/'. ---> System.Net.CookieException: The 'Domain'='.shopee.sg' part of the cookie is invalid. at System.Net.Cookie.VerifySetDefaults(CookieVariant variant, Uri uri, Boolean isLocalDomain, String localDomain, Boolean set_default, Boolean isThrow) at System.Net.CookieContainer.CookieCutter(Uri uri, String headerName, String setCookieHeader, Boolean isThrow) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.CookieContainer.CookieCutter(Uri uri, String headerName, String setCookieHeader, Boolean isThrow) at System.Net.CookieContainer.SetCookies(Uri uri, String cookieHeader) at Flurl.Http.FlurlRequest.ReadResponseCookies(HttpResponseMessage response) at Flurl.Http.FlurlRequest.<SendAsync>d__19.MoveNext() --- End of stack trace from previous location where exception was thrown --- at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task) at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) at Flurl.Http.HttpResponseMessageExtensions.<ReceiveString>d__3.MoveNext()<--- Ra lỗi như vậy á bác.
 5. @Wikipedia em đã thay đổi được mà phát sinh thêm vấn đề khi xài proxy thì khi request đăng nhập shopee nó lại fail string temp1 = client.Request("https://banhang.shopee.vn/api/v2/login/").PostUrlEncodedAsync(new { phone = UserName, password_hash = Password, }).ReceiveString() .Result; còn k xài proxy thì k sao. haiz
 6. var hch = new HttpClientHandler { UseProxy = true, Proxy = new WebProxy(proxyUrl) }; var hc = new HttpClient(hch) { BaseAddress = baseUrl }; var fc = new FlurlClient(hc); em search thấy làm như trên mà proxyUrl này k có username và pass cho e xin keyword tìm cách giải đi bác :vvvv
 7. Chào các bác, các bác cho em hỏi làm sao để set proxy có username và password sử dụng Flurl được không. Em cảm ơn nhiều ạ
 8. em làm được rồi đổi như code nha bác var httpProxy = new HttpProxyClient(host, port, username, password); http.Proxy = httpProxy;
 9. Chào bác, bác cho em hỏi là có cách nào để set proxy bằng thằng flurl k vậy bác, em tìm gg mà k có kq. cảm ơn bác

 10. em mới tìm hiểu các bác cho e hỏi làm sao đổi ip bằng proxy có username pass bằng xNet v. em cảm ơn
×
×
 • Create New...