Jump to content

Đỗ Kim Khánh

Members
 • Content Count

  22
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Em chào mọi người ạ, hiện tại em đang tìm cách đọc file INI (setting.ini) mà đa số các chương trình hay sử dụng để lưu trữ một số dữ liệu (ngôn ngữ, cấu hình...v...v) Em đang muốn lưu ngôn ngữ dưới dạng file INI rồi đưa vào chương trình ạ Định dạng của file INI như này ạ [Vietnamese] BUTTON1="Nút 1", BUTTON2="Thoát", [ENGLISH] BUTTON1="Button 1", BUTTON2="Exit", Khi chạy chương trình thì làm sao để load dữ liệu như trên vào chương trình ạ? Em cảm ơn mọi người ạ
 2. Dạ, chuỗi của em dạng như này ạ 178.115.231.163:8080 84.17.51.236:3128 14.97.2.107:80 41.59.254.175:80 185.198.189.21:8080 Sau khi spit lần đầu (mỗi dòng) thì tiếp tục tách tiếp ra sau dấu ':' ạ. Em có thử in ra bằng MessageBox thì nó tách được chị ạ, còn in vào datagridview thì không được ạ...
 3. Em chào mọi người ạ. Em đang sử dụng spit để chia dữ liệu mà webClient tải xuống được Đến đoạn thêm vào Datagridview thì em có sử dụng spit để chia dữ liệu có dạng xxx:xxx Em muốn thêm dữ liệu trước hai chấm và sau hai chấm vào hai cột khác nhau, khi sửa code thành dgv_Proxylist.Rows.Add(img_unk, data[0], data[0], "Scrape Success"); Thì code chạy được bình thường (nhưng không đúng mục đích của em), còn khi sửa thành như này: dgv_Proxylist.Rows.Add(img_unk, data[0], data[1], "Scrape Success"); Thì đúng mục đích của em nhưng lại bị lỗi ạ: Đây là code của em ạ: private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) { var img_unk = Properties.Resources.unk; WebClient webClient = new WebClient(); string[] stringSeparators = new string[] { "\r\n" }; string[] proxylist = webClient.DownloadString("http://upfile.vn/download/guest/FVBC_aBmNVIq/ZaBtMrBmNVWg/ulFkzMOodHac/RQcHgtdSOlZK/e4eabe21ccf5ad032/1613231459/6beac4953204b7cf1d5744eb11eee0e560953c4ed6e725210/http_proxies.txt").Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None); foreach (var proxy in proxylist) { var data = proxy.Split(':'); dgv_Proxylist.Rows.Add(img_unk, data[0], data[0], "Scrape Success"); } }
 4. Em chỉ biết đổi bằng Selenium thì nó như này thôi :v options.AddArguments("--proxy-server=http://user:password@yourProxyServer.com:8080"); À tiện chị cho em hỏi với em dùng Đa Luông để thêm và DataGridView khoảng 10 dòng, nhưng khi thêm vào thì ID (1-9) bị lộn xộn lên không có thứ tự ạ. Em có đặt biến trung gian lấy giá trị của i rồi nhưng không được nó vẫn lung tung lên ạ ._. còn đặt thêm Invoke vào thì được chạy ngon lành nhưng Đơ luôn app khi nào chạy xong mới hiện ra bình thường. Không biết có cách nào khắc phục không ạ...
 5. Em có thử làm theo code trên nhưng nó vẫn dàn ngang ra chị ạ ._. Đoạn mở Chrome của em: void OpenChrome(int SoCot, int SoHang ) { IWebDriver web = null; ChromeDriverService service = ChromeDriverService.CreateDefaultService(); service.HideCommandPromptWindow = true; ChromeOptions options = new ChromeOptions(); options.AddArgument($"--window-size=100,400"); web = new ChromeDriver(service, options); web.Manage().Window.Position = new Point(460 * SoCot, 400 * SoHang); string url = "https://www.google.com/"; web.Navigate().GoToUrl(url); } Còn đây là đoạn Thread chạy ạ: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { for(int j = 0; j < 1; j++) { for (int i = 0; i < numericUpDown1.Value; i++) { int SoHang = i; int SoCot = j; Thread t = new Thread(() => { OpenChrome(SoHang, SoCot); }); t.Start(); } } }
 6. Theo em nghĩ thì hôm nọ em có tìm được một cách, như code thứ 2 của em ý ạ là tạo thêm 1 biến j nữa để lưu dữ liệu của chiều cao, còn i thì lưu chiều dài, nếu chiều dài quá màn hình hoặc gần bằng màn hình thì xuống hàng... Không biết thế có đúng không ạ...
 7. Em cảm ơn chị ạ, nhưng mà nếu em chọn số luồng lớn hơn 3 thì nó sẽ tạo ra Chrome và sắp xếp tiếp ra tận ngoài màn hình chứ không xuống dòng ạ @@ Chị có cách nào khắc phục không ạ? Em cảm ơn ạ :3
 8. E có sợt Google thì tạo ra được Position, vậy đoạn code của em như sau ạ, nhưng vẫn có điều là nếu chạy 1 luồng thì sắp xếp theo ý ạ nhưng chạy đa luông là nó nhảy lung tung trên màn hình không sắp xếp đúng theo ý ạ :( using OpenQA.Selenium; using OpenQA.Selenium.Chrome; using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace ChiaManHinhChrome { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; } void OpenChrome(int i, int j) { IWebDriver web = null; ChromeDriverService service = ChromeDriverService.CreateDefaultService(); service.HideCommandPromptWindow = true; ChromeOptions options = new ChromeOptions(); //options.AddArgument($"--window-size=" + sW + "," + sH); options.AddArgument($"--window-size=300,350"); web = new ChromeDriver(service, options); web.Manage().Window.Position = new Point(0 + 300 * i, 0 + 350 * j); string url = "https://www.google.com/"; web.Navigate().GoToUrl(url); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { for(int j = 0; j < 1; j++) { for (int i = 0; i < numericUpDown1.Value; i++) { //Thread t = new Thread(() => //{ OpenChrome(i, j); //}); //t.Start(); } } } } } Không biết em sai chỗ nào ạ, vì hiện tại em muốn làm đa luồng ạ.
 9. Nhưng mà em đang muốn lúc mở lên nó chia xong nó xếp hàng đều ra như ảnh lúc đầu ấy ạ, còn đây lúc em khởi động thì nó xếp đè lên nhau ở một góc rồi ạ.
 10. Đây ạ, em sử dụng code như này, sau khi get W và H của màn hình thì chia cho số Chrome muốn mở để tạo ra các cửa sổ Chrome xếp liên tiếp vào nhau ạ nhưng mà hình như nó lấy kích cỡ màn hình xong chia ra thì các cửa sổ Chrome có vẻ hơi bé ạ... using OpenQA.Selenium; using OpenQA.Selenium.Chrome; using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace ChiaManHinhChrome { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; } void OpenChrome(int sW, int sH) { IWebDriver web = null; ChromeDriverService service = ChromeDriverService.CreateDefaultService(); service.HideCommandPromptWindow = true; ChromeOptions options = new ChromeOptions(); options.AddArgument($"--window-size=" + sW + "," + sH); web = new ChromeDriver(service, options); web.Navigate().GoToUrl("https://teamcodedao.com/"); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { var screen = System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds; var W = screen.Width / Convert.ToInt32(numericUpDown1.Value); var H = screen.Height / Convert.ToInt32(numericUpDown1.Value); for (int i = 0; i < numericUpDown1.Value; i++) { Thread t = new Thread(() => { OpenChrome(W, H); }); t.Start(); } } } }
 11. Chị có từng làm qua không ạ? ._. Có thể cho em xin code tham khảo được không ạ?
 12. Em có thử rồi ạ nhưng không được, Ad giúp em với ạ @@
 13. Chào mọi người ạ, em đang làm việc với Selenium, nhưng hiện tại em đang bị vướng mắc ở khúc chia tỉ lệ màn hình rồi đưa browser vào, ở đây em sử dụng Chrome ạ. Em muốn hỏi có cách nào để chia được Chrome ra thành các cửa sổ nhỏ như này và tự vừa với màn hình không ạ? Vd chọn là chia 3 thì nó sẽ như hình, còn chia 6 thì sẽ nhỏ hơn và chia thành 6 Chrome ấy ạ Em cảm ơn mọi người ạ!
×
×
 • Create New...