Jump to content

MDB.relo

Members
 • Content Count

  9
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. cái này nó dùng module của react để tạo ra. Khá là chuối đấy t đang mò mà gà js nên chưa tìm ra
 2. Mình mới tham gia forum. Thấy trong này xôm quá nên vào chia sẻ ít kinh nghiệm và kiến thức nho nhỏ cho ae :D Rồi vào việc luôn -> 1. Sniff request của nó để xem nó cần những gì để login Login nó bắt cái captcha_key -> khác login user rồi 2. Tìm thằng captcha_key xem nó được đẻ ra như thế nào Giờ tìm nó trong đống js. Vì mình tìm trong html không có thì chỉ có được tạo ra = js thôi - > ai không hiểu đoạn này thì hỏi nhé . Sau 1 lúc mò mẫm thì mình kiếm được đống code này. Nó chính là thằng generate ra captcha_key Hàm 4fRq này tạo ra 1 mảng unit8array có 16 phần tử. Chính là biến e được truyền vào trong hàm I2ZF '4fRq': function (e, t) { var r = 'undefined' != typeof crypto && crypto.getRandomValues && crypto.getRandomValues.bind(crypto) || 'undefined' != typeof msCrypto && 'function' == typeof window.msCrypto.getRandomValues && msCrypto.getRandomValues.bind(msCrypto); if (r) { var n = new Uint8Array(16); e.exports = function () { return r(n), n } } else { var o = new Array(16); e.exports = function () { for (var e, t = 0; t < 16; t++) 0 == (3 & t) && (e = 4294967296 * Math.random()), o[t] = e >>> ((3 & t) << 3) & 255; return o } } } Hàm này chính là thằng generate ra captcha_key I2ZF: function (e, t) { for (var r = [ ], n = 0; n < 256; ++n) r[n] = (n + 256).toString(16).substr(1); e.exports = function (e, t) { var n = t || 0, o = r; return [o[e[n++]], o[e[n++]], o[e[n++]], o[e[n++]], '-', o[e[n++]], o[e[n++]], '-', o[e[n++]], o[e[n++]], '-', o[e[n++]], o[e[n++]], '-', o[e[n++]], o[e[n++]], o[e[n++]], o[e[n++]], o[e[n++]], o[e[n++]]].join('') } Hàm này nó check cái mẹ gì ấy mình không rõ xk4V: function (e, t, r) { var n = r('4fRq'), o = r('I2ZF'); e.exports = function (e, t, r) { var i = t && r || 0; 'string' == typeof e && (t = 'binary' === e ? new Array(16) : null, e = null); var d = (e = e || { }).random || (e.rng || n) (); if (d[6] = 15 & d[6] | 64, d[8] = 63 & d[8] | 128, t) for (var a = 0; a < 16; ++a) t[i + a] = d[a]; return t || o(d) } Hàm này sẽ là thằng xử lý cuối cùng bỏ dấu - ra khỏi captcha hash. không có hàm này thì captcha_key sẽ là : "3e101bbb-0849-4e95-b10c-6b074193796a" key: 'changeCaptchaSeed', value: function () { this.prevCaptchaSeed = this.captchaSeed, this.captchaSeed = (0, p.default) ().replace(/-/g, '') } Xong 1 thằng :D. Khi nào rảnh mình lại viết tiếp nhé
 3. xem lại header có giống nhau k. Có bị thiếu cookie không
 4. cho thêm ít thông tin về project đi b ơi. code = ngôn ngữ gì đoạn code lỗi ở đâu
 5. Link vẫn bt mà b bị lỗi gì vậy ? https://cf.shopee.vn/file/f724033080c73be0ae485e86382f5567
 6. regex get mail: mail_get_mail":"(.*?)."
×
×
 • Create New...