Jump to content

Lý Thu Thủy

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Chào bạn,

    Bạn cho mình hỏi thăm vụ tong dun, bạn xử lý như nào vậy, encrypt theo nó rồi gửi lên id.tongdung à hay dùng thủ thuật nào để bỏ qua nó vậy bạn.

×
×
  • Create New...