Jump to content

Do Duc Chi

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Do Duc Chi

  1. Đã có thành viên nhận code. Cảm ơn cả nhà. Hẹn cả nhà tool tiep theo
  2. Mình cần tool lấy thông tin từ web về: Đầu vào có Tỉnh TP, Số CMND, Họ Và Tên. Đầu ra cần thông tin "Kết quả" hệ thống trả về Thông tin liên hệ: chido@nhankiet.vn - 0934393668
×
×
  • Create New...