Jump to content

Lê Phi Phi

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. Mua code web truyện tranh tự cập nhật ko cần database code laravel yêu cầu: - giao diện thân thiện mobile, giao diện trang chủ giống hoặc gần giống https://hamtruyen.com/ về phần thumbnail ở trang chủ có link đến chap mới nhất - code sử dụng laravel tự tạo file k cần database, có chức năng tự add truyện thủ công, có page admin càng tốt. tự cập nhật truyện theo trang crawler , hoặc bằng tay - điểm SEO trên 8/10 - mình sẽ trả phí khi fix code theo web crawler khi web crawler thay đổi câu trúc trang
×
×
  • Create New...