Jump to content

ihnygb5

Members
 • Content Count

  3
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral
 1. ihnygb5

  Facebook

  Chào mọi người!! Em đang học lập trình selenium về facebook Em đang vướng chỗ login bằng cookies K biết có anh em nào có code login bằng cookie có thể cho e tham khảo được không ạ? Đại loại là e chưa hiểu cookie làm việc như thế nào E cảm ơn!
 2. Mình cảm ơn ạ, mình sửa được rồi
 3. private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { for (int i = 0; i < nmrThread.Value; i++) { int dem = i; Thread t = new Thread(() => { loginfb(dem); }); t.Start(); } } public void loginfb(int i) { string _email; string _pass; _email = listView1.Items[i].SubItems[0].Text; _pass = listView1.Items[i].SubItems[1].Text; // _email = dataGridView1.Rows[i].Cells["UID"].Value.ToString(); // _pass = dataGridView1.Rows[i].Cells["Password"].Value.ToString(); Cds = ChromeDriverService.CreateDefaultService(); Cds.HideCommandPromptWindow = true; ChOpt = new ChromeOptions(); driver = new ChromeDriver(Cds, ChOpt); driver.Url = "https://m.facebook.com"; driver.Navigate(); string Sources = driver.PageSource; Thread.Sleep(500); var email = driver.FindElementByName("email"); email.SendKeys(_email); Thread.Sleep(1000); var pass = driver.FindElementByName("pass"); pass.SendKeys(_pass); Thread.Sleep(1000); var login = driver.FindElementByName("login"); login.Click(); Thread.Sleep(5000); } Hi mọi người Mình đang học C# selenium và gặp vấn đề trong xử lý đa luồng Ví dụ mình chạy 2 luồng thì khi điền email và pass word thì thay vì mỗi luồng điền mỗi dữ liệu thì nó gom hết dữ liệu điền vào một luồng Rất mong được sự giúp đỡ ạ Cảm ơn!!! Link video lỗi đây ạ Video
×
×
 • Create New...