Jump to content

nghiadz

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
  1. E có 1 silde video trên web cần xem, khi next qua slide tiếp theo mà chưa xem hết slide trước thì sẽ báo lỗi, ai viết được tool mà khi chưa xem hết video vẫn next được mà không báo lỗi không ạ
×
×
  • Create New...