Jump to content

Han Bui

Members
 • Số lượng nội dung

  9
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
 1. Han Bui

  Check pass gmail đúng sai

  Em đang dùng selenium firefox để check pass gmail đúng sai, nhưng sau tầm 20-30 mail sai thì bắt đầu có capcha tại chỗ nhập pass. Em đã thử đổi ip (ssh, 3g, 4g) nhưng đều không được. Anh chị nào biết tại sao không ạ???? List của em có cả mail edu, g-suite nên không dùng smtp được.
 2. Nâng cấp từ code của mỵ nè, login rồi mà vẫn 406 import requests import hashlib shopee_UName = 'Buihan9981' shopee_Pass = 'XXX' Rq = requests.session() headerPost1 = {"user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36"} sHtml = Rq.get("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/", headers=headerPost1) cookiePost = sHtml.cookies.get_dict(); #print(sHtml) csrfToken = "EwbQzpZiLk2PLZsa4tF396VxcjfYeYRV" Pass_Hashmd5 = hashlib.md5(shopee_Pass.encode("utf-8")) Pass_HashSHA256 = hashlib.sha256(Pass_Hashmd5.hexdigest().encode("utf-8")).hexdigest() #print(Pass_HashSHA256) dataPost = {"login_key": shopee_UName, "login_type": "username", "password_hash": Pass_HashSHA256, "captcha": "", "remember_me": "true"} Rq.headers.update({'referer': 'https://shopee.vn', "x-csrftoken": csrfToken}) cookiePost["csrftoken"] = csrfToken sHtml = Rq.post("https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/", data=dataPost, cookies=cookiePost) sHtml = Rq.get('https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/') print(sHtml.text) pay = { "promotionid":52476395, "voucher_code":"FSV-52476395", "signature":"e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49", "need_basic_info":True } response = Rq.post('https://shopee.vn/api/v2/voucher_wallet/get_voucher_detail', data=pay, cookies=cookiePost) print(response)
 3. Mình dùng tab ẩn danh vẫn vô thẳng link được mà bạn, bạn cho mình xem code nữa đi
 4. Cái này là mình từ ví vocher ra, nhấn điều kiện trong vocher: https://shopee.vn/user/voucher-wallet/?type=0 là nó ra cái này: .Nhưng nếu lấy từ trong ví phải đăng nhập, còn truy cập link này thì không cần. Mình dùng cookie như đăng nhập được mà, nó không yêu cầu đăng nhập nhưng post vẫn có cookie như đăng nhập luôn, nhưng không hiểu sao bị lỗi 406
 5. Link này không cần đăng nhập vẫn vào được, ai chả vào được mà bạn.
 6. Mình muốn lấy thông tin của cái vocher này mà: gồm ưu đãi, hiệu lực, thiết bị, chi tiết mà.
 7. Link đây bạn: https://shopee.vn/voucher-details/FSV-52476395/52476395/e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49
 8. em muốn lấy thông tin về mã giảm giá shopee nhưng toàn lỗi 406, ae nào biết chỉ em với ạ. import requests s1 = requests.session() r1 = s1.get('https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/') c1 = r1.cookies # print(c1) s2 = requests.session() s2.headers.update({ "referer" : "https://shopee.vn/voucher-details/FSV-52476395/52476395/e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49", 'user-agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36', 'x-csrftoken': 'aVGJtJ70WPsv53V7BPQNYY9Q8GxE9dd6', 'origin':'https://shopee.vn', }) s2.cookies.update(c1) s2.cookies.update({'csrftoken': 'aVGJtJ70WPsv53V7BPQNYY9Q8GxE9dd6'}) pay = {"promotionid":52476395,"voucher_code":"FSV-52476395","signature":"e3fef389495ce8cb1b538af00350063ee827926ec30b6586cf645845e31d2e49","need_basic_info":True} r2 = s2.post('https://shopee.vn/api/v2/voucher_wallet/get_voucher_detail', data=pay) print(r2) print(r2.text)
×
×
 • Create New...