Jump to content

luckygirlxxx123

Members
  • Số lượng nội dung

    6
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

1 Neutral
  1. Cho em hỏi Em tạo 1 cái http request với httpresponse để post data lên trang web login . Sau khi nó chạy xong nó lấy đc cái kết quả rồi . Thì làm sau nó ngắt hết thúc nó đi ạ . Nhìu lúc em vẫn gặp lỗi nó chạy lại 1 lần nữa và bị lỗi
  2. =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) khá thú zị :D . À em ơi cho hỏi em :V em vẫn chưa hiểu cách post ảnh lên của cái api giải captcha của anh . Anh làm 1 cái bài viết nói về nó được không
  3. Thanks ad =) Em dang lam seo web :v không tìm thấy tập tin ad ơi . Link Die r
×
×
  • Create New...