Jump to content

datquoc93

Members
  • Số lượng nội dung

    3
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

0 Neutral
  1. Mình parser thử gói tin đặt hàng ship COD thì thấy nó gửi payload là 1 chuỗi gì đó dài ngoằng luôn(khả năng bị mã hóa). Bạn có từ khóa nào hoặc tài liệu cho mình xin với nhé. Cảm tạ bạn nhiều nhiều!!!
  2. Phần checkout payment bạn đã làm cho mình tham khảo với nhé. Mình cảm ơn!
×
×
  • Create New...