Jump to content

Dat Doan

Members
 • Content Count

  9
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral
 1. mình làm được rồi, do mình chuyển list về String dấu phân tách key bị sai. cảm ơn bạn nhiều nha :D @Thiên Chi Kiều Nữ
 2. cookie có phải là request tới https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/ rồi add với csrftoken xong gửi đến https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/ phải không bạn. cookie mình gửi nó vầy đúng chưa ta. [SPC_IA=-1; expires=Tue, 03-Jan-2040 04:22:31 GMT; Max-Age=630720000; Path=/, SPC_EC=-; Domain=.shopee.vn; expires=Tue, 03-Jan-2040 04:22:31 GMT; httponly; Max-Age=630720000; Path=/, SPC_F=K0YkKk971H2Om6WaUEyjLud2HvIjZ5Pf; Domain=.shopee.vn; expires=Tue, 03-Jan-2040 04:22:31 GMT; Max-Age=630720000; Path=/, REC_T_ID=7cec0ece-31ce-11ea-ac4d-20283e97f97c; expires=Tue, 03-Jan-2040 04:22:31 GMT; Max-Age=630720000; Path=/;HttpOnly, SPC_T_ID="aSQk3exEqy8SsDZNKDf7cb4n7SIrjpl3EbYF9efdloV0OcqtpEeJ3hbu0SKEIyAUpRr2/ObQhk9S5SMuqRdxx2bkjOTV4edd65nOslFgJ4E="; expires=Tue, 03-Jan-2040 04:22:31 GMT; Max-Age=630720000; Path=/, SPC_SI=2r44h8h9h7uf54x9buypuoxictqiqlz7; Domain=.shopee.vn; expires=Thu, 09-Jan-2020 04:22:31 GMT; httponly; Max-Age=86400; Path=/; secure, SPC_U=-; Domain=.shopee.vn; expires=Tue, 03-Jan-2040 04:22:31 GMT; Max-Age=630720000; Path=/, SPC_T_IV="6PEGhXBDU2e/TLEewOn3KA=="; expires=Tue, 03-Jan-2040 04:22:31 GMT; Max-Age=630720000; Path=/, ; csrftoken=mwq4MMen8EEBNsV1LWLjW06DFQIkFSoU] @Thiên Chi Kiều Nữ
 3. @Thiên Chi Kiều Nữ giúp mình với. mình mày mò 4 ngày rồi mà chưa làm được
 4. mọi người ơi có ai còn login được bằng cách của chủ thớt không, mình test sao nó bị 403 Forbidden hoài @GetMapping("/login") public String getlogin(Model model) { RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); HttpEntity<String> getLogin = restTemplate.exchange( "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/", HttpMethod.GET, null, String.class); List<String> cookie = getLogin.getHeaders().getValuesAsList(HttpHeaders.SET_COOKIE); //account String loginKey = "thenicedream"; String passwordHash = DigestUtils.sha256Hex(DigestUtils.md5Hex("********")); //header request String csrfToken = csrfToken(); cookie.add("; csrftoken="+csrfToken); HttpHeaders headers = new HttpHeaders(); headers.setAccept(Collections.singletonList(MediaType.APPLICATION_JSON)); headers.set("referer", "https://shopee.vn/"); headers.set("x-csrftoken", csrfToken); headers.set("cookie", cookie.toString()); //body request MultiValueMap<String, String> reqParams = new LinkedMultiValueMap<>(); reqParams.add("login_key", loginKey); reqParams.add("login_type", "username"); reqParams.add("password_hash", passwordHash); reqParams.add("captcha", ""); reqParams.add("remember_me", "false"); HttpEntity<MultiValueMap<String, String>> reqEntity = new HttpEntity<>(reqParams, headers); ResponseEntity<String> postLogin = restTemplate.exchange( "https://shopee.vn/api/v0/buyer/login/login_post/", HttpMethod.POST, reqEntity, String.class); System.out.println(postLogin.toString()); // HttpEntity<String> test = restTemplate.exchange( // "https://banhang.shopee.vn/api/v1/login/", // HttpMethod.GET, null, String.class); // // System.out.println(test.toString()); return "test"; } public String csrfToken() { Random rand = new Random(); String pattern = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < 32; i++) { sb.append(pattern.charAt(rand.nextInt(pattern.length()))); } return sb.toString(); }
 5. bạn add referer là địa chỉ search thử xem, mình cũng bị thiếu thông tin nhưng thêm cái đó nó lại bình thường
×
×
 • Create New...