Jump to content

dinhxuandiu

Members
  • Số lượng nội dung

    5
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

1 Neutral
  1. dạ vâng em làm được rồi ạ, lúc đầu em không biết sắp xếp sao cho đúng, không cho thêm dấu ' nên nó k nhận,
  2. ad cho mình hỏi muốn post data login dạng này thì post kiểu nào ạ, {username: "luongchinh75b", password: "LuongChinh75b", passwordMD5: "923a8d2c21e36c578cbee28e2745bac8",…} password: "LuongChinh75b" passwordMD5: "923a8d2c21e36c578cbee28e2745bac8" pluginhash: true userAgent: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36" username: "luongchinh75b" validateDevide: "71c4a7c0bab2516c73a157daf056b6e7"
  3. có thể thêm bạn fb để mình học hỏi được không bạn, facebook mình là https://www.facebook.com/awsertyuhgft cảm ơn bạn
×
×
  • Create New...